Welkom

Alle hens aan dek!

Het nieuwe syndicale jaar is voor ons heel slecht gestart. Onze collega, Hilde De Leeuw, heeft haar korte strijd met een brutale ziekte moeten opgeven. Hilde was een schitterende collega met het syndicale hart op de juiste plaats. Ze stond altijd klaar voor haar mensen. Wij zullen haar missen.

Het staat buiten kijf dat het – nog maar eens – een heel druk syndicaal jaar wordt. In mei gooide de coronacrisis roet in het eten, maar binnenkort is het – hout vasthouden – zo ver: de sociale verkiezingen komen eraan. Ook in de openbare sector zullen honderden kandidaten alles op alles zetten om een goed resultaat neer te zetten. Succes allemaal!

De crisis toont nog maar eens aan dat het de werknemers zijn die de economie laten draaien. Het tweejaarlijks interprofessioneel akkoord moet dat honoreren. Het zal niet vanzelfsprekend zijn om op het vlak van koopkracht, tewerkstelling, werkbaar werk, resultaat te boeken. En ook de overheid moet haar werknemers respecteren en belonen. De openbare sector bleek onmisbaar de voorbije maanden. In heel wat cruciale domeinen, zoals gezondheid, veiligheid, economie, tewerkstelling, werkloosheid, onderwijs … speelden de overheid en haar werknemers een cruciale rol. Dat mag niemand vergeten.

En er mag nog meer gehonoreerd worden: de federale zorgsector kan alvast beginnen met de snelle uitvoering van de afspraken en de beloftes die zijn gemaakt. En ook op Vlaams niveau hopen wij dat de regering zich aan haar beloften houdt en dat de gesprekken snel worden opgestart en afgerond.

Intussen blijven we wachten op een federale regering. Deadline? Begin oktober. Althans bij het ter perse gaan van dit magazine. Het wordt een onuitgegeven coalitie die water en vuur zal moeten verzoenen. Langs de ene kant moet het sociaal beleid dringend bijgestuurd worden en moet een relanceplan de werkgelegenheid en de koopkracht op peil houden. Langs de andere kant is er sprake van een budgettaire krater. Met als cruciale vraag: wie gaat dat allemaal betalen?

Als onze beleidsmakers er opnieuw voor kiezen om te snoeien in de publieke diensten en dus in de publieke dienstverlening, dan slaan wij hard terug.

Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten

Voor reacties kan je Jan bereiken via jan.coolbrandt@acv-csc.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.