In het spoor van Karine Moykens, coronamanager van het jaar

Karine Moykens van de Vlaamse taskforce COVID-19 Zorg en het Interfederaal Comité Testing en Tracing: "Sinds april heb ik onafgebroken doorgewerkt. Maar ik niet alleen. Zonder de tomeloze inzet van heel wat ambtenaren kan onze aanpak niet slagen."

 

"Natuurlijk ben ik moe. Ik heb sinds april onafgebroken gewerkt."

 

 

Secretaris-generaal van het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin, KARINE MOYKENS is sinds april voorzitter van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg en sinds juni van het Interfederaal Comité Testing en Tracing. “Sinds april heb ik onafgebroken doorgewerkt, weekends en vakantiedagen inbegrepen. Maar ik niet alleen. Zonder de tomeloze inzet van heel wat ambtenaren kan onze aanpak niet slagen.”

De Taskforce werd opgericht voor alle zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Het gaat om de woonzorgcentra en andere voorzieningen in de ouderensector, voorzieningen voor personen met een handicap, jeugdhulp, revalidatiecentra en de psychiatrische sector. In de Taskforce zitten alle afgevaardigd bestuurders van de koepelorganisaties.

Zeven projectgroepen

Karine Moykens: “Vanuit de Taskforce organiseren we de aanpak van de coronacrisis. Ik heb die organisatie mee uitgetekend. Ze bestaat uit zeven projectgroepen, met vertegenwoordigers van de koepelorganisaties. Alle beslissingen in die groepen komen naar de Taskforce voor een finale beslissing. Eén projectgroep spitst zich toe op materiaal, want de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal was bij de uitbraak van de eerste golf een heikel punt. Er is een groep rond richtlijnen voor bezoekers, de heropstart die we gehad hebben en de opvolging daarvan. Een derde werkgroep gaat over cijfers en monitoring. Via zelfrapportering in de instellingen weet die exact waar besmettingen zijn, zowel bij personeel als bij bewoners. Maar ze doet ook een bevraging naar de noden op de werkvloer. Bijvoorbeeld naar psychosociale hulp, managementondersteuning of opleiding rond handhygiëne. Deze werkgroep is ook gelinkt aan de contact tracing en monitort alle uitbraken.

Een andere projectgroep waakt over het psychosociaal welzijn van het personeel, de bewoners en van hun familieleden. Deze groep ontwikkelt allerlei initiatieven met verschillende externe partners zoals de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en Teleonthaal. Dan is er nog een werkgroep rond testing, waar twee virologen en een statisticus deel van uitmaken. De teststrategie wordt op federaal niveau beslist maar we moeten zorgen voor een correcte en haalbare doorvertaling naar onze zorgvoorzieningen en voor de nodige signalen naar het beleid.

Een zesde projectgroep draait rond het Outbreak Support Team. Zodra er een besmetting is in een instelling, informeert die projectgroep telefonisch naar de situatie. Dit is de enige projectgroep die exclusief uit ambtenaren bestaat. Ze wordt gecoördineerd door Zorginspectie in nauwe samenwerking met het team Infectieziekten uiteraard. Tot slot is er een werkgroep rond externe partners zoals thuisverpleging en gezinszorg. Ook de ‘helpdehelpers’ initiatieven worden daar opgevolgd. Die partners kwamen op een bepaald moment hulp bieden in onze woonzorgcentra en staan ook nu paraat.”

Overleg met ACV

Binnen de Taskforce wordt druk overleg gepleegd met onder meer vertegenwoordigers van ACV Openbare Diensten. Voornamelijk over de ondersteuning van onze personeelsleden. “We proberen zo goed mogelijk rekening te houden met de draagkracht van zowel personeel als bewoners en met hun noden op psychosociaal vlak. Om te zorgen dat het voor iedereen haalbaar en werkbaar blijft, een wankel evenwicht.”

“Natuurlijk ben ik moe. Dat kan ook niet anders. Sinds 7 april heb ik onafgebroken doorgewerkt, weekends en feestdagen inbegrepen. Maar dat geldt evengoed voor al mijn collega-ambtenaren. Als het nodig is dan staan zij er. De gezondheidsinspectie is al sinds februari onafgebroken bezig. Dan lijkt het bijna niet meer dan normaal dat soms collega’s uitvallen, onder andere door burn-out. Vooral bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, waar men altijd in de vuurlinie heeft gestaan, zie je de vermoeidheid toeslaan. Daarom ondersteunen we hen waar het kan, vanuit alle geledingen die kunnen helpen. Iedere organisatie met medisch geschoold personeel hielp daaraan mee.

Vanuit het Outbreak Support Team van het Agentschap doen onze equipes de ondersteuning in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptensector en in de woonzorgcentra. De mensen van mijn departement kennen de sector goed. Dankzij hun medische achtergrond kunnen ze ook helpen om de cliënten van de instellingen te wijzen op de voorzorgsmaatregelen. Je mag de competenties die onze ambtenaren in huis hebben niet onderschatten. Zij zorgen er mee voor dat we samen uit de crisis geraken."

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.