De stelling

Deze maand: "Contractualisering verslechtert de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse overheid"

De voorbije jaren zette de Vlaamse overheid in op een versterkte contractualisering van het ambtenarenkorps. Want contractuelen zijn immers makkelijker om te ontslaan. Maar snijdt de Vlaamse overheid niet in haar eigen vel door in de toekomst geen statutairen meer aan te willen werven? 

Het statuut van vastbenoemde ambtenaren heeft immers tot vandaag aanzienlijke voordelen in vergelijking met dat van contractuele personeelsleden. De grote verschillen vind je op het vlak van verloning, ziekte, pensioen en ontslagbescherming.

 

Pensioen

Statutaire ambtenaren hebben een pensioen berekend op het inkomen van de laatste tien jaar van hun loopbaan. Het pensioen van contractuele personeelsleden wordt berekend op het inkomen tijdens de volledige loopbaan en dat valt veel lager uit. De recent toegekende tweede pensioenpijler bedraagt slechts 3%, onvoldoende om echt een verschil te maken.

Ziekte

Statutaire personeelsleden hebben tijdens hun loopbaan recht op een totaal van 666 ziektedagen, 100% doorbetaald. Nadien kunnen zij om medische redenen op pensioen worden gesteld. Contractuele personeelsleden hebben bij iedere ziekteperiode recht op 30 dagen gewaarborgd loon. Daarna vallen ze terug op de ziekteverzekering.

Loopbaan

De salarisschaal van vastbenoemde personeelsleden evolueert doorheen de loopbaan. Contractuele personeelsleden blijven in de beginsalarisschaal. Bevorderingen zijn statutair. Doorgroeien naar hogere functies is voor contractuelen enkel mogelijk als ze voldoen aan de voorwaarden om statutair te worden.

Ontslagbescherming

Een statutair personeelslid kan worden ontslagen na twee negatieve evaluaties, met minstens een tussentijd van zes maanden. Een contractueel personeelslid kan worden ontslagen na één negatieve evaluatie. Dat is uiteraard vergelijkbaar met de situatie
in de privésector, maar werken in een overheidscontext is delicater want politieke kleuren en meningen zijn nooit ver weg. Om personeelsleden te kunnen beschermen tegen politieke willekeur werd de vaste benoeming in het leven geroepen. Bij negatieve evaluatie of tucht kan een vastbenoemde ambtenaar in beroep gaan. Die mogelijkheid heeft een contractueel personeelslid niet.


Conclusie

Door zich blind te staren op de voordelen van de aanwerving van contractuele medewerkers ten koste van vaste benoemingen, gaat de Vlaamse overheid voorbij aan twee cruciale voordelen van een vaste benoeming. Niet alleen brengt de focus op contractuele benoemingen de strikte neutraliteit van ambtenaren in gevaar, het maakt de Vlaamse overheid een pak minder aantrekkelijk als werkgever. Hoe willen onze overheidsdiensten dan sterke, bekwame profielen aantrekken?

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.