De militant

Deze maand: "Een startdag creëert een sterke verbondenheid tussen militanten"


Serge Pieters, 

militant groep gevangenissen, deeltijds aan de slag in de gevangenis van Hasselt

In normale omstandigheden organiseert ACV Openbare Diensten vanaf september de startdagen. Op die dagen worden nieuwe militanten verwelkomd en afscheidnemende militanten in de bloemetjes gezet. Het is ook de uitgelezen gelegenheid om je syndicaal werk als militant op punt te zetten. Dit jaar zijn er voorlopig nog geen startdagen gepland. Maar militant Serge Pieters krijgt toch de eer om het werkjaar voor geopend te verklaren en legt het belang uit van die startdagen.

Serge Pieters is militant voor de Groep Gevangenissen bij ACV Openbare Diensten en deeltijds – vanwege zijn vakbondswerk – aan de slag in de gevangenis van Hasselt. Hij weet als geen ander wat de meerwaarde van de startdagen is. “Op de startdag krijgt elke beginnende militant een vormings- boekje voor de basisvorming die hij of zij kan volgen. Dankzij zo’n opleiding kunnen militanten een betere kwaliteit op de werk- vloer voor iedereen garanderen. Iedereen kan zich inschrijven voor de basisvorming. Verder worden militanten die met pensioen gaan in de bloemetjes gezet en bedanken we de vele militanten die zich jaar na jaar kosteloos inzetten. Met een hapje en drankje erbij.”

En er is meer. Serge: “Een startdag veel vakbondsmensen. Elk jaar zijn er gastsprekers die toelichting geven bij actuele syndicale dossiers waar een militant veel kan van krapt het begin van het syndicale jaar af. Een keer per jaar wordt zo’n dag georganiseerd voor een bredere groep uit allerlei verschillende diensten. We wisselen dan veel informatie uit, iets wat tijdens de rest van het jaar niet altijd mogelijk is. Een startdag creëert een sterke verbondenheid tussen militanten.”

“Er komen politici spreken, en natuurlijk opsteken. Ik geef meestal de inleidende speech tijdens de startdagen in Limburg. Aangevuld met mensen van de LRB, de lokale en regionale besturen. Sectorgebonden agendapunten komen niet aan bod, wel een algemeen thema dat interessant is voor elke sector. Dat is een meerwaarde.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.