1 jaar later: studiejaren afkopen

©Shutterstock

Studiejaren afkopen: een succes?

Vorig jaar in september gaven we een stand van zaken mee over de mogelijkheid om als ambtenaar je studiejaren af te kopen en zo een hoger pensioen te krijgen. Tot 30 november 2020 betaal je 1560,60 euro per studiejaar, vanaf 1 december veranderen de voorwaarden. Dan betaal je meer als je langer dan tien jaar bent afgestudeerd.

Vorig jaar zorgde het grote aantal aanvragen voor overbevraagde pensioendiensten en een vertraging van hun werking. Het duurde soms maanden voor je antwoord kreeg van de pensioendienst op je aanvraag. Een jaar later blijkt dat succes aan te houden en zijn de vertragingen bij de pensioendiensten nog niet weggewerkt, aldus Joris Lermytte, stafmedewerker pensioenen en lokale besturen van ACV Openbare Diensten. “De problemen zijn er nog steeds: er zijn tientallen ambtenaren extra ingezet, maar we horen nog altijd leden die vorig jaar een aanvraag hebben ingediend en nu pas een antwoord krijgen.”

Is het nog de moeite om voor 1 december 2020 een aanvraag te doen?

"Absoluut, want zo’n aanvraag is vrijblijvend. Je kijkt best eerst eens op www.mypension.be. Daar kan je al zien hoeveel jaar je kan regulariseren en kan je ook een simulatie maken met en zonder regularisatie. Als je geïnteresseerd bent, dien dan zeker een aanvraag in voor 1 december 2020. Je aanvraag kan je ook indienen via MyPension. Vervolgens zal je een vrijblijvend voorstel ontvangen van de pensioendienst. Op basis van dat voorstel kunnen we voor jou bekijken of regulariseren zin heeft. Een regularisatie is mogelijk voor studieperiodes hoger onderwijs, een zevende jaar, periodes van leercontract, beroepsstage en doctoraatsjaren.” Eind juli 2020 hadden al 12.965 mensen (4.741 werknemers en 8.224 ambtenaren) hun studiejaren afgekocht.

Hoe evalueren jullie de maatregel van studiejaren afkopen?

“Voor ambtenaren blijft het een achteruitgang aangezien de studiejaren tot 2018 gratis meetelden. Nu moet men betalen. Het is wel zo dat de terugverdientijd van een regularisatie twee tot vier jaar bedraagt. Voor werknemers is dat meestal het dubbele. Voor ambtenaren die binnenkort met pensioen kunnen, biedt een regularisatie dus meestal een zeer hoog rendement. Een afgekocht studiejaar zorgt bij ambtenaren in principe voor een jaarlijkse pensioenverhoging van 1/60 van de referentiewedde. Dus, hoe hoger de wedde, hoe hoger het rendement van de regularisatie zal zijn.” Een werknemer krijgt voor elk afgekocht studiejaar 277,44 euro extra pensioen per jaar.

Heb je nog vragen of wil je advies? We helpen je graag verder!

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.