Welkom

En nu aan de slag!

Het is eindelijk zover, we hebben een federale regering! Met zeven partijen een prestatie op zich. Iedereen doet zijn best om vertrouwen, respect en positiviteit uit te stralen. Toch houden we best een slag om de arm. Delen ook burgers en werknemers hun enthousiasme? Want laat ons vooral niet vergeten dat deze nieuwe regering een gigantische gezondheidscrisis en één van de grootste economische crisissen ooit moet bestrijden. Mét een zeer beperkte budgettaire ruimte. Lees meer over het regeerakkoord op pagina 10.

De zorgsector krijgt alleszins extra financiële middelen. Daarmee komt de overheid haar afspraken met de vakbonden na en kan een verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden eindelijk worden gerealiseerd. Terecht is er ook meer geld voor extra tewerkstelling en het verlagen van de werkdruk. Ondanks de groei van de budgetten ‘gezondheidszorg’ blijft het een grote uitdaging om onze preventieve en curatieve gezondheidszorg betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol te houden.

Het is overduidelijk, de sociale zekerheid staat nog voor heel grote uitdagingen. De regering wil daarom de verschillende stelsels van sociale zekerheid - werknemers, zelfstandigen en ambtenaren - naar elkaar laten toegroeien. Mét respect voor verworven rechten, voegen ze eraan toen. Tegen eind 2021 wil de regering een voorstel formuleren. ACV Openbare Diensten is waakzaam.

Wat de pensioenen betreft valt het op dat het optrekken van de pensioenleeftijd niet teniet wordt gedaan. Dat was een beslissing van de vorige regering. Over de eindeloopbaanproblematiek wordt nauwelijks gerept. Langer werken zonder flankerende maatregelen zien we echt niet zitten. En de discussie over de zware beroepen? Is die definitief van de baan? Voor wat ons betreft beslist niet!

Het valt ook op dat wanneer het over de openbare diensten gaat, de regering de grote woorden - digitalisering, professionalisering, modern, dynamisch - niet schuwt. Maar wat ze concreet betekenen voor de overheidsdiensten, is nog niet duidelijk.

Heel wat werk op de plank dus. Dat de federale regering de sociale partners daarbij wil betrekken, stemt ons in elk geval hoopvol. Het voordeel van de twijfel krijgt ze. Samen vooruit, toch?

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.