Sociale verkiezingen

Tussen 16 en 29 november kunnen tienduizenden werknemers opnieuw hun stem uitbrengen, via virtuele weg of fysiek op de werkvloer. Vier militanten vertellen waarom ze deelnemen en hoe ze dat aanpakken in deze uitzonderlijke tijden.

More Info

Wil je meer weten over de sociale verkiezingen? Neem een kijkje op www.stemacv.be.

Patrick Lambeets

Patrick Lambeets is chef garage bij Van Mullem en zonen in Tienen, een onderdeel van groep Multiobus. De groep werkt vooral in onderaanneming voor De Lijn. In totaal werken 230 mensen bij Multiobus. Het is de eerste keer dat Patrick opkomt bij de sociale verkiezingen.

Waarom doe je mee?

“Ik ben nu een jaar militant. Ik was vroeger nooit lid van de vakbond. Tot de hoofdafgevaardigde me vroeg om zijn plaats in te nemen. Ik ken iedereen goed en ben niet op mijn mond gevallen (lacht). Ik zeg mijn gedacht en als ik gelijk heb, laat ik niet los. Ik sta nu op de eerste plaats voor de ondernemingsraad. Ik wil de stem van de mensen laten horen daar.”

Wat wil je graag realiseren?

“Door de coronacrisis is jobbehoud vandaag het belangrijkste waar de mensen van wakker liggen. Want als je vandaag zonder job valt, wat kan je dan doen? Ik ga me daarvoor smijten. Een ander thema waar ik voor strijd is werkbaar werk: het respecteren van rij- en rusttijden, de kilometervergoeding … Dat alles eerlijk en serieus verloopt, want theorie en praktijk liggen nu soms ver uit elkaar.
Werk en privé moeten gescheiden blijven.”

PATRICKLAMBEETS_DRIESLUYTEN5

Luc Dreesen

Luc Dreesen werkt als vertaler bij de Nationale Loterij, die zo’n 450 medewerkers telt. Hij neemt voor de vierde keer deel aan de sociale verkiezingen. Een militant met bakken ervaring op de teller, dus.

Waarom doe je mee?

“Als je zetelt in de ondernemingsraad krijg je een zicht op de interne keuken van de organisatie, zowel financieel als organisatorisch. De contacten met de directie verlopen goed. Niet dat we altijd ons goesting krijgen als vakbond, absoluut niet (lacht), maar er kan over alles gepraat worden. Wij slagen er meestal in om de scherpe kantjes af te ronden. Toen de retailafdeling werd gereorganiseerd, vreesden wij voor de werkgelegenheid. Wij hebben er als vakbond op toegezien dat er geen ontslagen vielen.”

Wat wil je graag realiseren?

“We zetten tijdens deze campagne vooral in op welzijn. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste, concludeer ik na twaalf jaar als militant. Mensen die zich goed in hun vel voelen, komen graag werken en presteren beter. Ik merk dat veel mensen bang zijn om te zeggen wat er scheelt. Het gebeurt wel eens dat ze naar mij stappen en me tegelijk op het hart drukken niks te doen. ‘Je mag zeker niet met mijn chef praten’, hoor ik dan. Terwijl ik vind dat we een manier moeten vinden die toelaat dat mensen in alle sereniteit problemen uitspreken. Er zijn wel vertrouwenspersonen, maar vreemd genoeg worden niet alle vertrouwenspersonen door iedereen vertrouwd.”

LUCDREESEN_DRIESLUYTEN8

Umit Dalcinar

Umit Dalcinar is ploegbaas bij WoninGent, de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Oost-Vlaanderen met 200 medewerkers. Hij werkt er zo’n 5 jaar en is al van zijn 18de lid van de vakbond. Nu komt hij voor de tweede keer op. Dit jaar wil hij een zitje veroveren in de ondernemingsraad.

Waarom doe je mee?

“Het is belangrijk dat we problemen en opmerkingen rond loon- en arbeidsvoorwaarden maandelijks kunnen aankaarten bij de directie in de ondernemingsraad. Over deze zaken is de afstand tussen directie en de werkvloer te groot. In het CPBW hebben we de voorbije jaren veel kunnen realiseren op het vlak van veiligheid, deze keer focussen we op de ondernemingsraad.”

Wat wil je realiseren?

"Als het om de centen draait, is het in de ondernemingsraad te doen. Een van onze slogans is ‘loon naar werk’. Wij willen dat de lonen voor dezelfde job dezelfde zijn, vandaag is dat niet het geval. Een ander thema is meer transparantie. Iedereen is gelijk voor de wet, vinden wij, dus iedereen moet kunnen zeggen waar het op staat. Ik vind dat we wat aan bod komt op de ondernemingsraad met de achterban moeten kunnen bespreken voor er iets beslist wordt.”

UMIT_DRIESLUYTEN3

Miranda Jaspers

Miranda Jaspers is hoofdverpleegkundige bij het UZA. Vier jaar geleden sloot ze zich aan bij ACV Openbare Diensten om de enige andere verkozen hoofdverpleegkundige te ondersteunen. Nu wisselen ze de opvolging van de projecten en de vergaderingen van het CPBW en de ondernemingsraad af.

Waarom doe je mee?

“Op zich loopt alles goed hier in het UZA. ACV is de grootste vakbond, natuurlijk hoop ik dat dat zo blijft. Maar als alles goed gaat, hebben mensen de neiging om niet te stemmen. Dit jaar staan we met vier hoofdverpleegkundigen op de lijst. Dat is goed, want dat geeft de collega’s keuze. Dan kunnen we ons samen inzetten voor het welzijn van iedereen, want dat is het thema dat altijd naar boven komt.”

Wat wil je graag realiseren?

“Ik hoop vooral dat onze band met de directie even sterk blijft zoals ze nu is. Op die manier proberen we de noden van de directie en van de personeelsleden zo goed mogelijk te verenigen en vinden we altijd een gulden middenweg. Het zijn die grote lijnen
die belangrijk zijn voor een goede samenwerking. We kunnen muggenziften, maar dat helpt ons niet vooruit.”

IMG_3273

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.