Welkom

Overleg op volle toeren

De COVID-pandemie laat zien dat werkgevers en werknemers samen in staat zijn om maatregelen te nemen die nodig zijn om het personeel in veilige omstandigheden te laten werken. Het is dankzij het sociaal overleg dat de overheid voor de nodige financiële middelen zorgt om zowel werknemers als werkgevers te ondersteunen.

De komende weken worden cruciaal voor de zorgsector. Op federaal niveau moet het fameuze akkoord over betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ziekenhuizen rond raken. De aanmoedigingspremie van 985 euro is alvast afgeklopt. Hopelijk bekent ook de Vlaamse regering kleur en sluit ze een akkoord met de vakbonden over een gelijkaardig initiatief in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren.

Intussen komt ook het overleg tussen de federale regering en de onderhandelingscomités van de openbare sector opnieuw op gang. De nieuwe regering belooft permanent en constructief te overleggen met de vakbonden over onder andere de coronamaatregelen. Wij willen het dringend over de toekomst van de openbare diensten hebben. Wat is de impact van de regeringsverklaring en de beleidsnota’s van de ministers op de toekomst van de openbare sector en op de ambtenaren? We streven ook naar een nieuw intersectoraal akkoord voor de openbare sector.

En ook in het pensioendebat en het daaraan gekoppelde overleg eisen we onze rol op. Wij blijven onze pensioenen verdedigen, net als het akkoord over de zware beroepen. Nu is het aan de regering om te tonen dat ze de afspraken en beloftes nakomt.

November is ook de maand van de sociale verkiezingen.

60.000 mannen en vrouwen stellen zich kandidaat voor een plaatsje in het comité voor preventie en bescherming op het werk of voor de ondernemingsraad. Belangrijke overlegstructuren die een stem geven aan de werknemers. Ook in een aantal sectoren en organisaties uit de openbare sector worden verkiezingen georganiseerd. Voor De Lijn en onderaannemingen, Opérateur du Transport de Wallonie, MIVB, Nieuw Dak, Nationale Loterij, De Ideale Woning, Woonhaven Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Evercity, Iristeam, Sociale Dienst FOD Volksgezondheid, Wobra, Volkshaard en WoninGent stellen verschillende personeelsleden zich ACV-kandidaat. Heel erg bedankt daarvoor!

Hou onze website en het volgende nummer van NT in het oog voor de resultaten van de sociale verkiezingen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.