De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "Overheidsdiensten zijn te weinig bezig met digitalisering"

Hoe staat het met de digitalisering bij de Vlaamse openbare diensten? Dit zijn de opvallendste conclusies  uit  een  rapport  van de Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) uit 2019.

Opmerkelijk: bijna 80 procent van de bevraagden uit de publieke sector staat positief tegenover digitalisering. Ze vinden dat verdere digitalisering kansen biedt om te groeien en zien er dus geen bedreiging in. Openbare diensten hebben meer vertrouwen in de mogelijkheden van digitalisering dan de privésector: daar is 67 procent van de bevraagden positief.

De helft van de organisaties uit de publieke sector heeft zich al aangepast aan de digitale toekomst. In ondernemingen en organisaties waar men kansen ziet in digitalisering is er vaker een aangepaste bedrijfsaanpak.

Bijna alle organisaties uit de publieke sector hebben een website. Slechts 5 procent heeft er geen. De website is vaak het belangrijkste kanaal voor dienstverlening. 71 procent van de contacten met klanten verloopt digitaal.

De openbare sector heeft ook het meest van alle sectoren geïnvesteerd in robotisering of automatisering. Vooral op het vlak van software. Overheidsdiensten staan er ook positiever tegenover dan private sectoren. Op de vraag ‘Robots kunnen in onze organisatie nog veel vervelend en of belastend werk overnemen’ antwoordde 31 procent ‘helemaal akkoord’. Dat is een stuk meer dan bij de ondernemingen uit de privé waar maar 15 procent ‘helemaal akkoord’ antwoordde.


Conclusie

Uit het rapport blijkt dat net de overheidsdiensten een optimistische houding hebben ten opzichte van digitalisering. Openbare diensten staan ook vaak het verst wat digitaliseringsprocessen betreft.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.