De militant

Deze maand: "Werkgevers die bijdragen niet betalen, houden een deel van jouw loon achter voor zichzelf"

 

Ives Deputter (57) is attaché  op  de  dienst  begroting  van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Daar houdt hij zich vooral bezig met fondsen voor bestaanszekerheid.

 

Ives stapte in 1983 voor de eerste keer binnen in de gebouwen van de RSZ. Een groot deel van zijn loopbaan is hij ook al militant van ACV Openbare Diensten. Hij heeft de visie op de sociale zekerheid binnen de maatschappij serieus zien veranderen. “We gaan vandaag als overheidsdienst helemaal anders om met onze klanten, de werkgevers en werknemers.

“Cru gesteld ging men er hier vroeger van uit dat een werkgever die zijn bijdragen niet betaalde een fraudeur was. Eenzelfde beeld leefde toen ook bij werkgevers of zelfstandigen: elke werkloze was iemand die niet wilde werken. Dat beeld is gelukkig veranderd. De RSZ heeft veel meer begrip als ondernemers de bijdragen niet tijdig kunnen betalen. De werkgevers zien we vandaag als onze klanten, daar hamert de RSZ continu op."

"De grootste mythe is de overtuiging bij veel werknemers dat de sociale zekerheid door de werkgevers betaald wordt. Dat de socialezekerheidsbijdragen een deel zijn dat de werkgever bovenop hun loon betaalt. Dat komt volgens mij omdat veel mensen niet meer weten hoe het systeem in elkaar zit. De bijdragen bestaan niet alleen uit een aandeel van de werkgevers, ook werknemers dragen een deel bij. Ten tweede zijn de socialezekerheidsbijdragen geen deel dat bovenop het loon betaald wordt. Het is een deel van het loon dat door de werkgever niet uitbetaald wordt, maar doorgestort aan de RSZ.

"Zonder die solidaire bijdragen bestaat er geen sociale zekerheid. Je kan ze zien als een verzekeringspremie, zodat ook jij er een beroep op kunt doen als je met pensioen gaat, je werk verliest, ziek wordt ... Dat betekent dus ook dat een werkgever die bewust geen correcte socialezekerheidsbijdragen betaalt, een deel van jouw loon achterhoudt voor zichzelf."

"Een andere mythe is dat onze sociale zekerheid veel te duur is. In vergelijking met lage loonlanden klopt dat zeker, maar ik denk niet dat iemand de uitbuiting en mensonterende werkomstandigheden in zulke landen verkiest. Zelfs met onze buurlanden valt het verschil dat we bijdragen mee als je rekening houdt met alle bijdrageverminderingen waar onze werkgevers recht op hebben. Maar als werkgevers blijven herhalen dat de sociale zekerheid te duur is aanvaarden werknemers, en soms hebben ze geen keuze, dat ze ‘opslag’ krijgen via extralegale voordelen. En dus aanvaard je die bedrijfswagen voor minder nettoloon. Zo ontloopt de RSZ inkomsten voor de sociale zekerheid omdat die extralegale voordelen niet mee berekend worden voor de bijdragen. Stel dat je je werk verliest, dan tellen veel van die voordelen ook niet mee bij de berekening van je vervangingsinkomen.”

Als militant probeert Ives open te communiceren met de directie van de RSZ. “Ik heb ook een goede groep van militanten om mij heen, die recht in hun schoenen staan.” Dat zorgt ervoor dat we altijd kunnen aankloppen bij de directie om te overleggen of iets te bespreken. Onze constructieve opstelling heeft er dit jaar bijvoorbeeld mee voor gezorgd dat we op een goede manier kunnen thuiswerken. Met voorwaarden waar iedereen achter staat Dat is een belangrijke verwezenlijking."

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.