Achter de schermen bij Sciensano

Dankzij de dagelijkse updates van de cijfers en de persconferenties van Sciensano en het Crisiscentrum volgen we makkelijk mee hoe de coronacrisis evolueert. De uren die de persconferentie voorafgaan, zijn telkens een intense rush.

Onze gids achter de schermen is de persverantwoordelijke van Sciensano, Lieke Vervoort. Lieke helpt al maandenlang mee om de persconferenties in goede banen te leiden, samen met haar collega’s van de communicatiedienst. “We krijgen al sinds januari vragen van journalisten en burgers over ‘dat virus in China’.

Het was toen een uitdaging om die vragen te beantwoorden omdat de wetenschappelijke wereld weinig wist over dit virus. In maart, toen het land in de federale fase van de crisis belandde, zijn we gestart met de persconferenties, samen met de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum. Het is elke keer weer een rush om tegen 11 uur alles klaar te krijgen, maar na maanden ervaring hebben we wel een routine ontwikkeld. We werken volgens een beurtrol. Twee mensen van het team zijn ter plaatse, een iemand volgt van thuis mee op.”


9 uur - Thema bepalen en presentatie maken

Briefing waarop de situatie van die dag en het thema worden besproken door de medewerkers van Sciensano en de medewerkers en woordvoerders van het Crisiscentrum.

Lieke: “Bij Sciensano geven we mee wat we zien in de cijfers en welke prognoses we maken. De medewerkers van het Crisiscentrum doen onder meer aan monitoring van de sociale media en pikken er vragen en bezorgdheden op. Wij geven mee wat wij gaan zeggen zodat de mensen van het Crisiscentrum die vragen en bezorgdheden kunnen beantwoorden. Die worden ofwel tijdens de persconferentie aangekaart, of op een later moment als het om een complexer thema gaat. De presentatie wordt tijdens dit eerste uur in elkaar gestoken.”


10 uur - Aankomst van Steven Van Gucht en Yves Van Laethem

Lieke: “Wij zorgen ervoor dat de tekst over de cijfers en het thema afgeprint op hun bureau ligt. Steven en Yves lezen na en overleggen onderling wat ze gaan zeggen. Na feedback van de woordvoerders passen we de teksten en presentatie opnieuw aan. Het is veel last minute schrijf- en vertaalwerk."

"Journalisten kunnen ons tot 10 uur vragen bezorgen. Die vragen worden in volgorde gezet, vertaald en besproken met Steven en Yves die er een gezamenlijk antwoord op formuleren. Vragen die niet zijn beantwoord en die niet als thema aan bod komen, proberen Lieke en haar collega’s binnen de dag of zo snel mogelijk te beantwoorden met input van andere wetenschappers binnen Sciensano."


10.15 uur - Aankomst van de doventolken
De tolken waren er van in het begin bij. Lieke: “Zij hebben ook zicht op het document met vragen. Het thema en de cijfers krijgen ze eveneens afgeprint. We lichten de cijfers ook mondeling toe en we overlopen de moeilijke woorden. Zoals hydroxychloroquine, daar hadden de tolken in het begin geen teken voor.”

11 uur - Start van de persconferentie

In maart werden journalisten nog toegelaten tijdens de persconferentie, vandaag niet meer. Daarom sturen ze vooraf hun vragen door. “Verschillende televisiezenders kwamen in het begin nog hun camera installeren om live uit te zenden. Vandaag zorgen we zelf voor een livestream. Om veiligheidsredenen, we zijn zelf ook maar met een beperkt aantal mensen aanwezig.” De moeilijkste momenten? “Steven en Yves hadden het in het begin vooral moeilijk om over het aantal doden te communiceren, of over het overlijden van jonge mensen. Zulk nieuws blijft extra hard binnenkomen.”


11.30 uur - Tijd voor een quote ... buiten

Na de persconferentie staan de televisiezenders buiten te wachten om een quote te vragen van Steven, Yves of de woordvoerders van het Crisiscentrum. Daarna bereidt het team al de volgende persconferentie voor: welk thema komt aan bod, heeft er iemand nog ideeën of iets interessants gezien? De planning wordt dan in de mate van het mogelijke gemaakt. Tenzij COVID-19 opnieuw een verrassing in petto heeft.

Wat doet Sciensano?

Lieke Vervoort: “Ons motto is ‘levenslang gezond’. 700 medewerkers zetten zich in voor de gezondheid van iedereen in België. Sciensano is in 2018 ontstaan uit de fusie van twee instellingen, het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) en het CODA (Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie). Wetenschap staat centraal. Het gaat niet alleen over volksgezondheid maar ook over dierengezondheid en het milieu. We doen onderzoek in 6 domeinen, geven beleidsadvies en we werken samen met verschillende partners, onder andere de overheid.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.