Welkom

2021 wordt het jaar van de relance

We eindigen het jaar met een mooi succes. Het ACV won opnieuw de sociale verkiezingen. Een dikke merci aan alle kandidaten en kiezers. Zo nemen we met vertrouwen het voortouw bij alle belangrijke sociaaleconomische dossiers die op tafel liggen. En dat zijn er nogal wat.

2021 wordt het jaar van de relance. Hoe ondersteunen we de economie en vermijden we massale ontslagen? Vooral: wie betaalt de rekening? De discussie over de invoering van de effectentaks toont nu al aan dat van het principe ‘de zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten’ niet veel in huis zal komen. Tegenstanders zetten alle zeilen bij om een volwaardige effectentaks te verhinderen. Terwijl een debat ten gronde over eerlijke fiscaliteot nu meer dan ooit moet gevoerd worden door de politieke verantwoordelijken. Waar wachten de zogenaamde progressieve partijen op?

Uitspraken als ‘de overheidsuitgaven moeten naar omlaag want het overheidsbeslag is te groot’ zijn een klassiek argument om de gerechtvaardigde roep naar eerlijke fiscaliteit onder de mat te vegen. Natuurlijk is in COVID-tijden het overheidsbeslag te groot, hoe kan dat ook anders? Iedereen kijkt naar de overheid om de economie overeind te houden. Mogen we daarom voor de verandering ook eens de essentiële rol van de overheid benadrukken? Iedereen, ook de ondernemingen, profiteert mee.

Toch blijft de mantra dat de overheid moet afslanken hangen. We zien dat de tewerkstelling bij de federale en Vlaamse overheidsdiensten blijft dalen. Ook de werkingskosten zijn nu al jaren in dalende lijn. De werking wordt ontwricht, de kwaliteit van de dienstverlening gaat erop achteruit, de essentiële opdrachten kunnen niet meer worden uitgevoerd en de werkdruk voor het personeel ligt te hoog. Dat moet stoppen. Voor ACV Openbare diensten staat die problematiek hoog op de agenda, nu nog de politiek overtuigen.

Ik wens jullie allemaal een prettig eindejaar en een gezonde start van het nieuwe jaar. Laten we goed zorgen voor elkaar.

Reacties: jan.coolbrandt@acv-csc.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.