Onderhandelen voor de zorg

De laatste weken en maanden werd er druk onderhandeld over de Vlaamse en federale zorgsectoren. We geven een overzicht.

Federale zorgsectoren

Het voltallig ziekenhuispersoneel krijgt een uitzonderlijke aanmoedigingspremie. Personeelsleden zullen de premie nog voor het einde van het jaar via hun werkgever ontvangen. De premie bedraagt 985 euro bruto voor werknemers die tussen 1 september en 30 november 2020 voltijds werk(t)en. Wie tijdens die maanden niet voltijds werkt(e) en/of bepaalde periodes (die niet worden gelijkgesteld met arbeidstijd) afwezig was, krijgt slechts een gedeelte van de premie (te berekenen pro rata van de arbeidstijd).

Ook het personeel van de thuisverpleging zal een uitzonderlijke aanmoedigingspremie krijgen van 935 euro bruto. Bij het ter perse gaan van dit nummer worden de modaliteiten nog onderhandeld.

Alle personeelsleden van de federale gezondheidssectoren zullen een consumptiecheque van 300 euro ontvangen. De regering heeft daarvoor de nodige bijkomende budgetten vrijgemaakt. Maar om tot de afgifte van de cheques te kunnen overgaan, is er nog wetgevend werk nodig en moeten de modaliteiten verder worden uitgewerkt.

Vlaamse zorgsectoren

Eind november bereikten de sociale partners en de regering, na lange en vaak moeilijke onderhandelingen, een ontwerp van voorakkoord voor de Vlaamse sectoren zorg, welzijn en cultuur (VIA 6). De regering maakt vanaf 1 januari 2021 elk jaar 577 miljoen euro vrij voor maatregelen rond koopkracht en kwaliteit.

Er wordt momenteel druk onderhandeld over de concrete koopkrachtmaatregelen. We verwachten hierover de komende dagen een akkoord te bereiken.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.