Loon- en arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang

Werk je in een kinderopvang? Dan maakt het voor je loon- en arbeidsvoorwaarden een groot verschil in welke stad of gemeente je aan de slag bent.

Lokale besturen bepalen het kinderopvangbeleid en baten vaak ook zelf kinderopvanginitiatieven uit. Werk jij in zo’n kinderopvang? Dan maakt het een groot verschil voor je loon- en arbeidsvoorwaarden in welke stad of gemeente je aan de slag bent. Vreemd, toch? Dat vindt ACV Openbare Diensten ook. Daarom hebben we het initiatief genomen om samen met de andere vakbonden de situatie voor alle kindbegeleiders in de openbare sector te verbeteren.

Loonverschillen

Een van de eisen is dat de verschillen in verloning weggewerkt worden. Maar er ligt nog meer op tafel. Diane Van Cauter is secretaris lokale en regionale besturen regio Waas en Dender voor ACV Openbare Diensten: “Helaas moeten we per gemeente over de loon- en arbeidsvoorwaarden apart onderhandelen. Vlaanderen geeft op het vlak van verloning van de kindbegeleiders te veel vrijheid aan de lokale besturen. Er zijn een aantal gemeenten, waaronder Beveren, dat een deel van het personeel in de kinderopvang nog altijd op D-niveau aanwerft. Een kindbegeleider op D-niveau start met een brutoloon van ongeveer 1930 euro, op C-niveau is dat 1.966 euro. Op zich lijkt dat verschil niet groot, maar het wordt groter met elk jaar dat je werkt. Als je al wat jaren op de teller hebt staan, kan het tot ruim 500 euro oplopen. Het heeft daardoor ook gevolgen voor de hoogte van je pensioen en je ziekte-uitkering.” Maar er zijn nog meer pijnpunten.

Verschillende contracten

Veel medewerkers hebben een contract van bepaalde duur, sommige besturen geven zelfs tijdelijke contracten van september tot juni.
In de buitenschoolse opvang werken veel begeleiders met deeltijdse contracten, vaak nog eens gecombineerd met onderbroken diensten. Dat lijkt misschien logisch door de types van opvang: voorschoolse, naschoolse en op woensdag ook de namiddagopvang. Diane Van Cauter: “We proberen als vakbond de besturen te overtuigen om ook in de buitenschoolse kinderopvang te kiezen voor voltijdse contracten. Dat kan door de combinatie met andere taken of door een andere functie-invulling. Schakel begeleiders bijvoorbeeld in bij het toezicht op school of voor administratieve taken.”

Te hoge werkdruk

Tijdens de lockdowns werkte het personeel in de kinderopvang door in moeilijke omstandigheden, met het risico om zelf besmet te worden. Ze dachten creatieve oplossingen uit in het belang van kind, ouders en samenleving. De coronacrisis legde ook een oud zeer bloot: de werkdruk bij het personeel uit de kinderopvang is net zoals in de andere zorg- en welzijnsdiensten verder gestegen. En van het een komt het ander. Diane Van Cauter: “Wie stelselmatig personeel te weinig betaalt, niet de juiste contracten aanbiedt en ondertussen de werkdruk laat oplopen, krijgt onvermijdelijk te maken met personeelstekorten. En al te vaak worden zieke personeelsleden niet vervangen, wat de werkdruk nog verder verhoogt.”

Gent: een goed rapport

Lydie Vande Wiele werkt al ruim veertig jaar als kindbegeleider voor Stad Gent en is er lokaal afgevaardigde voor ACV Openbare Diensten. “Gent betaalt het personeel in de kinderopvang op C-niveau en zelfs in de schaal C1-C2-C3. En altijd met een contract van onbepaalde duur,  met onder meer maaltijdcheques en 35 dagen verlof. Veruit de meeste collega’s kunnen drie weken aaneensluitend vakantie opnemen. Gent biedt ook permanente bijscholing aan, wat helpt om de kwaliteit van de opvang te verhogen.” Toch heeft ook Stad Gent te kampen met personeelstekorten, langdurig zieken en, onder meer daardoor, een toenemende werkdruk. Lydie Vande Wiele: “Om het personeelstekort op te vangen, zijn er doorlopend selectieprocedures. Het is helaas moeilijk om mensen te vinden omdat de job meer inhoudt dan toezicht houden.

Kindbegeleiders staan vaak voor een groep van 25 kinderen. Ze moeten hen verantwoord bezighouden, eten geven en verzorgen. Dat pakket is voor sommige kandidaten te hoog gegrepen. Om het tekort op te vangen en de werkdruk een beetje te verlichten werken we samen met twee interimkantoren die mensen op dagcontract inschakelen. En afgelopen zomer deden we een beroep op 75 jobstudenten waarvan er zeker 25 de job zouden willen. Dat is erg hoopvol.” Het inschakelen van jobstudenten en interims is uiteraard geen duurzame oplossing. Daarom blijft ACV Openbare Diensten overleggen met alle gemeentebesturen om de werkdruk op kindbegeleiders op lange termijn op te lossen.

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.