Eerste hulp bij je aanvullend pensioen

©Shutterstock

Als werknemer van de overheid heb je meestal recht op een aanvullend pensioen. Het is niet altijd even duidelijk wat dat precies inhoudt. We geven een antwoord op de meest gestelde vragen.

Waarom krijg ik een aanvullend pensioen en wie heeft er recht op?
Als werknemer krijg je in België een vrij laag wettelijk pensioen. Gemiddeld is dat maar de helft van je loon. Daarom is een aanvullend pensioen noodzakelijk, om ook als je gepensioneerd bent een redelijke levensstandaard te behouden. Vastbenoemde ambtenaren hebben een beter pensioen. Maar meer en meer werkt de overheid met contractuele ambtenaren die dat voordeel niet hebben. Daarom zet ACV Openbare Diensten zich al vijftien jaar in voor een aanvullend pensioen voor alle werknemers van de overheid.

Waarom steunt ACV Openbare Diensten de opbouw van een aanvullend pensioen?
Wij vinden het belangrijk dat alle personeelsleden - statutair of contractueel - gelijke voordelen krijgen. In 2018 ontstond een wettelijk kader voor aanvullende pensioenen bij de overheid. Sindsdien bouwen bijna alle contractuele personeelsleden een aanvullend pensioen op. Toch vallen er nog altijd groepen tussen de mazen van het net, zoals bijvoorbeeld mensen uit de publieke zorgsector. Ook voor hen is een aanvullend pensioenplan broodnodig.

Hoeveel spaart mijn werkgever voor mij?
De meeste overheden betalen vandaag een bijdrage van 3% van het brutoloon, vooral bij de lokale overheden zijn er wat verschillen. Maar dat is nog niet de helft van ons streefdoel. Om het pensioen van een vastbenoemde ambtenaar te benaderen, heeft een werknemer een bijdrage nodig van minstens 7% van het brutoloon.

Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik van werkgever verander?
Je behoudt je opgebouwde pensioenrechten als je van werkgever verandert. Op dat moment krijg je een uittredingsfiche. Daarop staat een overzicht van je opgebouwde pensioenrechten. Je hebt dan drie keuzemogelijkheden. Je kan kiezen om die pensioenrechten in het pensioenplan te laten staan, of om ze uit het plan te halen en over te dragen naar het pensioenplan van je nieuwe werkgever of om ze over te brengen naar een individueel pensioenplan. Daarnaast kan je kiezen om, als dat nog niet voorzien was, een overlijdensdekking te vragen. Welke keuze je het best maakt is erg persoonlijk en hangt af van jouw specifieke pensioenplan.

Wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen ontvangen?
Je aanvullend pensioen wordt automatisch uitbetaald als je met (vervroegd) pensioen gaat. Kan je officieel met pensioen, maar werk je toch verder? Dan kan je, als jouw pensioenreglement dat toelaat, je aanvullend pensioen toch al laten uitbetalen.

Brengt een aanvullend pensioen meer op dan sparen?
Sowieso brengt het meer op dan een spaarpot. Je moet het dan ook voor een lange tijd missen. Je krijgt een gewaarborgde interest op je aanvullend pensioen. Die bedraagt momenteel 1,75% per jaar. Die waarborg beschermt dat aanvullend pensioen tegen inflatie. Als de beleggingen van het pensioenfonds het goed doen kan je opbrengst ook hoger zijn. Of je een eenmalig kapitaal (het hele bedrag) of een maandelijkse rente ontvangt, hangt af van je plan. Werknemers van de lokale besturen krijgen meestal een maandelijkse rente; werk je bij de Federale of Vlaamse overheid, dan ontvang je een éénmalig kapitaal. Dat kan je wel laten omzetten in een maandelijkse rente. In je pensioenreglement lees je hoe jouw aanvullend pensioen uitbetaald wordt.

Hoe wordt mijn aanvullend pensioen belast?
De bedragen die je terugvindt op je pensioenfiche en op mypension.be zijn brutobedragen. Op die bedragen betaal je nog een RIZIV-bijdrage van 3,55%, een solidariteitsbijdrage tot 2% , een voorheffing van 16,5% én opcentiemen voor de gemeente. In de praktijk kan het dus zijn dat er tot 22,21% van je kapitaal ingehouden wordt. Voor een verlaagde voorheffing van 10% moet je een loopbaan hebben van minstens 45 jaar of je moet 65 jaar zijn én de laatste drie jaar voor je pensioen actief gebleven zijn.

Voorbeeld:
Jules is 42 jaar bij de start van het aanvullend pensioen bij Wonen Vlaanderen. Hij blijft er tot z’n 65e actief op C-niveau. Wanneer hij met pensioen gaat ontvangt hij naar schatting 22.861 euro aanvullend pensioen, netto.
Elena start dit jaar haar loopbaan bij de RVA. Ze is 20 jaar en zal haar hele loopbaan op B-niveau werken. Wanneer ze met pensioen gaat ontvangt ze een aanvullend pensioenkapitaal van naar schatting 78.467 euro netto.

Waar vind ik informatie over mijn aanvullend pensioen?
Elk jaar ontvang je een pensioenfiche met een overzicht van jouw pensioenrechten. Tenminste, als je aangesloten bent bij een aanvullend pensioenstelsel. Die rechten kan je ook op elk moment checken op mypension.be. Wil je de spelregels van jouw aanvullend pensioenplan kennen? Vraag dan het pensioenreglement op via mypension.be.

 

Enquête!

Ben je tevreden over de informatie die je krijgt over je aanvullend pensioen? Laat het weten en zorg er mee voor dat jij en je collega’s in de toekomst nog beter geïnformeerd worden. 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.