Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "Ambtenarenpensioenen zijn te hoog"

CD&V wil de ambtenarenpensioenen hervormen als onderdeel van hun ‘pensioenplan’. De ambtenarenpensioenen in het vizier nemen, is nogal gemakkelijk. Te gemakkelijk, want de hoogste pensioenen vind je niet bij de ambtenaren.

1. Hét ambtenarenpensioen bestaat niet. In 2020 bedroeg het gemiddeld brutopensioen van een ambtenaar met een zuivere ambtenarenloopbaan 2.933,4 euro. Maar niet iedereen heeft zo’n pensioen. Zo krijgt een op vijf ambtenaren met een zuivere loopbaan een pensioen van minder dan 1.500 euro bruto. Het bedrag dat ze netto krijgen, ligt dus nog lager.

2. Onze werknemerspensioenen liggen onder het Europese gemiddelde. Een Belgische werknemer met een zuivere loopbaan heeft gemiddeld een wettelijk pensioen van slechts 1374 euro bruto.

3. Gelukkig krijgen heel wat werknemers een aanvullend pensioen bovenop hun werknemerspensioen. Al zijn ook die aanvullende pensioenen zeer ongelijk verdeeld. In een recente studie stelde het Rekenhof vast dat slechts 10 procent van de aanvullende pensioenuitkeringen naar een grote groep van 70 procent gerechtigden gaat. 20 procent van de uitkeringen gaat naar de aanvullende pensioenen van 1 (!) procent van de gerechtigden. En dat terwijl de overheid 2 miljard euro toesteekt aan het systeem. Misschien is het label ‘disproportioneel’ dat CD&V gebruikt voor de overheidspensioenen hier meer gepast.

Conclusie

20 procent van de werknemers met een aanvullend pensioen, 468.674 gerechtigden, ontvangt dankzij dat aanvullend pensioen minstens evenveel als de 439.882 ontvangers van een ambtenarenpensioen. De helft van hen ontvangt zelfs een pensioen dat hoger ligt dan dat van de ambtenaren. De hoogste pensioenen zijn dan ook niet te vinden bij de ambtenaren.

Het echte probleem met de pensioenen in ons land is de globale zwakte van het werknemersstelsel en de zeer ongelijke pensioenopbouw binnen de aanvullende stelsels. De ambtenarenpensioenen laten net zien hoe het beter kan.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.