Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Campagne Super Maria

De kloof tussen het gemiddelde pensioen van vrouwen en mannen bedraagt maar liefst dertig procent. Dat heeft grote gevolgen. Die kloof moet verdwijnen, vindt het ACV. Daarom stelt de vakbond enkele strijdpunten op.

“Toen we naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart een rondvraag deden bij onze militanten, bleek snel dat de pensioenkloof bijzonder hard leeft bij onze leden. Mensen maken zich zorgen over hun toekomst”, vertelt Marte Billen, genderverantwoordelijke bij het ACV.

Het probleem?

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt maar liefst dertig procent. Daardoor hebben pensioengerechtigde vrouwen het op het einde van de maand vaak een pak moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Uit onderzoek blijkt dat vooral gescheiden alleenstaande vrouwen financieel in de problemen komen.

Verschillende oorzaken liggen aan de basis van die pensioenkloof. Zo speelt de loonkloof een rol. Vrouwen verdienen gemiddeld nog altijd minder dan mannen, zelfs als ze dezelfde job uitoefenen en je geen rekening houdt met deeltijds werk. Dat lager loon vertaalt zich aan het einde van je loopbaan logischerwijs in een lager pensioen.

Vrouwen werken meer deeltijds dan mannen en dat is niet altijd een bewuste keuze. Gemiddeld zijn er meer vrouwen aan de slag in sectoren waar deeltijds werk eerder de regel dan de uitzondering is. Denk aan de zorgsector. Daarnaast kiezen vrouwen nog veel vaker dan mannen voor deeltijds werk om voor het gezin te zorgen. Kiezen is een groot woord, want die ‘keuze’ spruit voort uit diep ingesleten stereotiepe maatschappelijke denkbeelden. Deeltijds werken zorgt ook voor een lager loon - want je loopt vaker een promotie mis en in ‘vrouwelijke’ beroepssectoren zoals de zorg- of de dienstencheque- sector word je sowieso lager verloond - én dus voor een lager pensioen.

Super Maria to the rescue

Om die problemen te belichten, riep het ACV Super Maria in het leven: een hardwerkende vrouw die deeltijds werkt en deeltijds de zorgtaken in het huis opneemt. Ze staat symbool voor een groot deel van de vrouwen die op het einde van hun carrière in de problemen komen met een lager pensioen.

“We hebben de campagne gelanceerd naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart, maar we laten het daar niet bij”, vertelt Marte Billen. “Deze ongelijkheid houdt heel wat van onze militanten en leden bezig, we moeten ze uit de wereld helpen. Daarom stellen we een aantal eisen.”

Hoe zit het met de ongelijkheid in de openbare sector?

De pensioenkloof tussen mannelijke en vrouwelijke gepensioneerden in het stelsel van de ambtenaren bedraagt 10 procent, net als de loonkloof. Die beperktere loonkloof is dan ook meteen de verklaring voor de gelijkere pensioenen. De pensioenkloof van werknemers bij de overheid bedraagt echter 17 procent terwijl de loonkloof daar ook 10 procent is. Als verklaring voor die grotere ongelijkheid kunnen we kijken in de richting van een minder gunstige behandeling van onderbrekingen van de loopbaan in het werknemersstelsel en de gemiddeld lagere scholingsgraad van werknemers tegenover statutair overheidspersoneel. De slotsom: meer gelijkheid kunnen we bekomen door gelijke lonen, inzetten op scholing en het toekennen van pensioenrechten voor onderbrekingen van de loopbaan. Laat het nu net dat laatste zijn dat de afgelopen jaren onder druk staat.


Hoe wil het ACV de pensioenkloof verkleinen?

Verlaging van de ‘fulltime standaard’

In sommige sectoren, denk aan de dienstenchequesector of de zorg, is het quasi onmogelijk om een voltijdse loopbaan vol te houden tot het pensioen. Verlaag daarom de standaard van voltijds werk.

Recht op thematisch verlof

Ouderschapsverlof en tijdskrediet moeten beter betaald worden. Zo kunnen ook alleenstaande moeders makkelijker gebruikmaken van dit recht. Bij koppels moet dat recht beter verdeeld worden, zoals in Scandinavische landen.

Gelijkstelling van thematische verloven voor pensioen

Ouderschapsverlof en tijdskrediet moeten meetellen voor de berekening van je pensioen.

Een realistische kijk op een volledige loopbaan

Momenteel moet je 45 jaar gewerkt hebben om een volledige loopbaan te hebben. Mannen werken gemiddeld 39 jaar. Bij vrouwen is dat 34 jaar. We vragen om het aantal jaar dat nodig is voor een volledige loopbaan te verminderen zodat meer mensen een volledige loopbaan hebben en een waardig pensioen krijgen.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.