Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

2 jaar later: diversiteitsbeleid Vlaamse overheid

Twee jaar geleden kaartten we aan in NT magazine dat de Vlaamse overheid nog te ver afstaat van de streefcijfers op het vlak van diversiteit die ze zichzelf oplegt. Twee jaar later zien we dat de Vlaamse overheid nog altijd worstelt met haar diversiteitsbeleid.

De Vlaamse overheid wil een weerspiegeling zijn van de samenleving en ze wil dat bereiken door een inclusief personeelsbeleid. Het is nog altijd wachten op het nieuwe strategische meerjarenplan 2021-2024 van minister Somers, met hopelijk ambitieuzere streefcijfers. Dat is nodig, want volgens de laatst beschikbare cijfers van 2020 kleurt de Vlaamse ambtenarij nog altijd te wit en te mannelijk.

Bij de verschillende doelgroepen schuiven de cijfers wel lichtjes op richting streefcijfer, maar de kloof is soms nog groot. Dat zien we onder meer bij de Vlaamse topambtenaren, waar nog altijd geen 30 procent een vrouw is op een streefcijfer van 40 procent.

Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte

In 2018 lag het aandeel van personen met een handicap of chronische ziekte op 1,8 procent. Een aandeel dat licht steeg tot 2,3 procent in 2020. Bijna 1 op 4 is 55 jaar of ouder. Dat betekent dat velen de komende jaren uitstromen, wat de overheid zal verplichten tot ambitieuzere maatregelen om het streefcijfer van 3 procent te halen.

Personeelsleden van buitenlandse herkomst

In 2020 werd geen enkele ambtenaar in het top- en middenkader aangenomen met een migratieachtergrond. Sinds 2018 behaalt de de Vlaamse overheid het doel van 10 procent voor personen met een buitenlandse achtergrond. In 2020 liep het cijfer verder op tot 11,5 procent. De Commissie Diversiteit van de Serv (Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen) vraagt nu dat streefcijfer op te trekken naar 20 procent, wat dichter aansluit bij de realiteit op de arbeidsmarkt.

Door de ruime definitie die de Vlaamse overheid hanteert - iemand met een Nederlandse ouder heeft ook een buitenlandse achtergrond, bijvoorbeeld - tonen de cijfers te weinig aan of ook mensen met een niet-Europese achtergrond voldoende kansen krijgen bij de Vlaamse overheid. De groep die het het moeilijkst heeft op de arbeidsmarkt. De Serv en ACV Openbare Diensten vragen daarom dat de overheid opnieuw de zogenaamde ESOC-definitie gebruikt, voor mensen buiten de EU15-zone.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.