Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Bart Somers uit de bocht, ons vertrouwen is zoek

Minister Somers keurde de privatisering goed van de OCMW-thuiszorgdiensten van Oostende, tegen het advies van zijn administratie in. Dat de minister zich hier op zeer glad – juridisch – ijs begeeft, is voor ACV Openbare Diensten duidelijk.

Wat voorafging...

Op 30 augustus 2021 beslist het OCMW van Oostende om de thuiszorgdiensten van het OCMW vanaf 1 januari 2022 te privatiseren en over te dragen aan de vzw i-mens. ACV Openbare Diensten en ACOD Lokale en Regionale Besturen tekenden tegen deze beslissing beroep aan bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Om twee grote redenen: de beslissing is in strijd is met de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur en vooraf werd niet onderhandeld met de vakbonden over deze beslissing.

Verrassende beslissing

De verbazing bij de vakbonden was groot toen het antwoord op de klacht niet kwam van het ABB of van de gouverneur - wat gebruikelijk is - maar van Vlaams minister Somers. Die ziet geen redenen om op te treden tegen de beslissing van het OCMW. De minister vindt zelfs dat het OCMW Oostende gepast inspeelt op de noden op het terrein en op de veranderingen in het zorglandschap. Samen met een zeer gebrekkige juridische argumentatie wekte dit antwoord bij de vakbonden argwaan op. In het kader van openbaarheid van bestuur vroegen de vakbonden het volledige dossier bij het ABB op.

Hallucinante vaststelling

Uit dat dossier blijkt dat het ABB na grondig onderzoek wél tot de conclusie komt dat de klacht van de vakbonden gegrond is. Het Agentschap bereidde zelfs de vernietiging van het besluit voor omdat het op diverse punten onwettelijk is. Het is dan ook hallucinant om te zien dat minister Somers de conclusies van zijn eigen administratie volledig naast zich neerlegt en dus een onwettelijk genomen beslissing goedkeurt. Het is dus niet meer dan logisch dat we de beslissing van de minister aanvechten bij de Raad van State.
Los van zijn politieke agenda – hij is fervent voorstander van afstoting en privatisering - duikt hier een ander probleem op. Als minister van Binnenlands Bestuur moet Bart Somers erop toezien dat de lokale besturen de wettelijke bepalingen toepassen die het parlement of hijzelf hebben vastgelegd. Daarvoor beschikt hij met het ABB over een sterke administratie die ook het juridisch onderzoek voert naar de wettelijkheid van bepaalde beslissingen. Op basis van de adviezen van zijn administratie dient hij corrigerend op te treden.

Op glad ijs

Dat uitgerekend een viceminister-president van de Vlaamse regering de eigen regels overtreedt en daarbij zijn administratie overrulet is du jamais vu. Het is ongezien en ongehoord dat een minister zo flagrant de wet naast zich neerlegt louter en alleen om zijn politieke agenda van afstoting van maatschappelijke dienstverlening en terugschroeven van sociale bescherming te realiseren. De minister begeeft zich op zeer glad ijs en zorgt ervoor dat we ons heel ernstige vragen stellen over andere privatiseringsdossiers waarin hij niet wilde optreden en liet ‘passeren’.

Hoe kunnen we als vakbonden nog samenwerken met de minister over andere dossiers, nu hij zelf het syndicaal statuut zo manifest aan zijn laars lapt? Ons vertrouwen in minister Somers is volledig zoek.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.