Welkom

 

Knopen doorhakken

Het politieke en het syndicale werkjaar zijn opgestart. Er staat voor ons veel op het spel. Goeie communicatie naar onze achterban is dan cruciaal. Wat ligt er allemaal op de plank?

De discussie woedt over de invoering van de coronapas, over de verplichte vaccinatie voor iedereen dan wel voor specifieke beroepen. Het is een complex verhaal en juridisch zo goed als een mission impossible. Ook op de werkvloer is het nauwelijks af te dwingen.

Met veel poeha kondigde de federale regering aan dat ze grote hervormingen zou doorvoeren. Vandaag worden al twee grote hervormingen naar ‘later’ verschoven. Minister Lalieux gaf een schot voor de boeg en werd door de eerste minister meteen teruggefloten. Wij vonden het alvast een goede aanzet want de voorstellen zetten geen aanval in op de ambtenarenpensioenen. Ook uit de voorbije werkgelegenheidsconferentie met alle sociale partners kwamen veel interessante ideeën naar voren. De minister werkt nu in alle rust verder voorstellen uit. Want de regering heeft eerst andere katjes te geselen: de kernuitstap en het energiebeleid afkloppen, de aankomende begrotingscontrole ... Komen er zware besparingen, of niet? En hoe zit het met de aangekondigde grote fiscale hervorming? Het is voorlopig windstil. Een goed of een slecht teken?

Ondertussen zijn de onderhandelingen in de paritaire comités over de uitvoering van het IPA van start gegaan. En blijven de bonden zich verzetten tegen de loonnormwet. Ook zijn er onderhandelingen bezig voor het personeel van de federale overheid. En verder in dit nummer licht Ilse Remy de plannen toe van de Vlaamse overheid. De hamvraag is of hiervoor financiële middelen zijn voorzien.
Want zonder financiële middelen blijven deze gesprekken eerder een bezigheidstherapie!

Onderhandelingen in comité 1 werden opgeschort omwille van de brutale aanval van de Vlaamse regering op de ‘publieke zorgverlening’. Wij kanten ons resoluut tegen de privatisering van de zorg.

En in comité A hebben wij eindelijk de gelegenheid gekregen om onze eisenbundel toe te lichten. Onder andere een verhoging van de vakbondspremie in de richting van de privésector ligt op tafel. We streven naar een akkoord voor het einde van het jaar. Steile ambitie!

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten.

Reacties: jan.coolbrandt@acv-csc.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.