Hervorming ambtenarenstatuut

Na een 'coronapauze' startte begin september de dialoog over de hervorming van het ambtenarenstatuut weer op.

Eind vorig jaar kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers aan dat hij werkt aan een brede hervorming van het ambtenarenstatuut. Die bestaat uit de afschaffing van de vaste benoeming, het harmoniseren van de loopbaan, de pensioenen, de ziekteverzekering én de uitstroom. Na een ‘coronapauze’ startte begin september de dialoog weer op. Ilse Remy, onderhandelt namens ACV Openbare Diensten.

Waar staan we nu?

Ilse: “We onderhandelen nu over de startnota van de Vlaamse regering. Begin september zijn dan de onderhandelingen over deze nota gestart. Voorlopig* zit er weinig schot in de zaak: we kennen elkaars standpunten maar op dit moment heb ik geen zicht waarin de regering ons tegemoet wil komen. Ik heb wel veronderstellingen.”

En die zijn?

Ilse: “Ik zie bereidheid om een aantal praktische problemen bij de uitwerking van de plannen aan te pakken. Heikele punten zijn essentiële zaken zoals rechten die zijn opgebouwd wat ziekte betreft, bescherming tegen politieke druk en inmenging.”

Somers zegt dat er in de privésector ook druk wordt uitgeoefend op werknemers

Ilse: “In De Standaard is eindelijk iemand naar buiten durven komen met een verhaal dat wij al jaren vertellen. Er wordt constant druk uitgeoefend op ambtenaren. Natuurlijk is dat in de privésector ook zo maar dat is totaal iets anders. Als ambtenaar moet je het beleid in alle objectiviteit uitvoeren, elke burger en bedrijf gelijk behandelen en de regelgeving toepassen. Als dan de politiek oplegt om het anders te doen, heeft dat toch een heel andere draagwijdte.”

Wanneer verwacht je een afronding van de onderhandelingen?

Ilse: “Het plan is om twee maanden lang elke maandag te onderhandelen. De nota is duidelijk geschreven vanuit werkgeversstandpunt, wij vragen om de rechten van de werknemers beter te waarborgen. Als bijvoorbeeld een leidend ambtenaar zegt geen aangepaste functie voor een personeelslid te hebben, dan is er geen enkele manier om dat te controleren en kan men nergens naartoe om dit aan te kaarten.

Men kan naar de arbeidsrechtbank maar dat is een stap te ver. Wij willen daar iets tussenin, een oplossing wanneer leidinggevend ambtenaren de regels naast zich neerleggen. De Vlaamse overheid wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Maar wij willen ook een betrouwbare werkgever. Een die onderweg de spelregels niet wijzigt.”

Wat opvalt is de verandering in taalgebruik rond contractualisering. Hoorde je vroeger dat de ambtenaar lui was, te duur en niet te ontslaan, klinkt nu het toverwoord 'moderniseren'.

Ilse: “Ik ben een grote voorstander van gelijke arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden. Maar er werden in het verleden heel wat sectorale akkoorden afgesloten. Daarin is het statuut van de vastbenoemde ambtenaar vastgelegd. Respect daarvoor is voor ons cruciaal. De tweede pensioenpijler moet volwaardig zijn. Daar wordt aan gewerkt, beweert men binnen de regering. Ruim onvoldoende volgens ons. Wij willen ook loopbanen voor contractuelen, zodat ze kunnen doorgroeien en er een loonevolutie voor hen is. Die is er nu gewoonweg niet. Een statutair gaat na een gunstige evaluatie na een aantal jaren naar een hogere loonschaal. Contractuelen niet. Dat gaat dus veranderen. Een goede zaak maar we hebben wel gevraagd wat het kostenplaatje zal zijn van heel de contractualiseringsoperatie. Het zijn contractuelen die op den duur de statutairen vervangen dus moet je de kost van contractuelen vergelijken met die van statutairen. Zo liggen de RSZ-bijdragen bij de eerste groep hoger en hun tweede pensioenpijler (die nu van 3 naar 5% wordt opgetrokken) kost geld. Het is nu al duidelijk dat de contractualisering een heel grote kost met zich meebrengt. Dan willen wij garanties dat die niet worden afgewimpeld op de personeelsleden zelf.”

Open VLD-er Bart Tommelein hield ook een pleidooi voor de moderniseringsplannen

Ilse: “Wat is dat: ‘moderniseren’? Waarom zeggen ze dat het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid niet modern is? Omdat vastbenoemde ambtenaren niet meer van deze tijd zijn? Goede loopbanen, loopbaanperspectief, bescherming tegen politieke druk, een goed pensioenplan, bescherming bij inkomensverlies door ziekte … ik denk dat er weinig modernere arbeidsvoorwaarden zijn dan dat.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.