De stelling

Deze maand: "Zonder de hervormingen van Jambon had de Civiele Bescherming beter haar werk kunnen doen"

Na de overstromingen in Wallonië kwam er kritiek op de werking van de hulpverleningsdiensten, waaronder de Civiele Bescherming. Als oorzaak werd verwezen naar de hervormingen en besparingen van de diensten door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Militant Patrick Boeykens werkt al 35 jaar bij de Civiele Bescherming. Hij ziet verschillende oorzaken, die verder teruggaan dan de hervormingen door Jambon in 2017.

1. Federale wervingsstop in 2014

“De federale wervingsstop uit 2014 zie ik als een van de belangrijkste oorzaken. Ons personeelsbestand verminderde en leidde uiteindelijk tot een minimale personeelsbezetting per interventieploeg. Bovendien komt er de komende jaren een grote pensioneringsgolf aan. Het duurt 2 jaar voor iemand inzetbaar is, dus de aanwervingen moeten nu gebeuren.”

2. Drastische vermindering aantal kazernes

De sluiting van vier van de zes kazernes moest het personeels- tekort opvangen. De kazernes van Brasschaat en Crisnée (bij Luik) bleven over. De meeste personeelsleden zouden er graag een derde, centraal gelegen, kazerne bij zien komen zodat we minder tijd verliezen bij interventies.”

3. Helft minder personeel na hervormingen

Ondanks de belofte van Jambon dat de sluiting van kazernes niet tot afvloeiingen zou leiden, was dit wel degelijk het geval, vertelt Patrick. “In Wallonië zijn er wél mensen ontslagen omdat daar meer mensen werkten dan in Vlaanderen. Iedereen - ook het personeel in Vlaanderen - moest examen doen voor de eigen job. Uiteindelijk is de helft van het personeel afgevloeid of opgestapt.”

4. Te weinig en verouderd materieel

“Met de hervormingen werd heel wat materiaal afgeschreven, waardoor we nu geconfronteerd worden met een tekort.” Een veelzeggend voorbeeld is het verhaal van de zandzakken. Die aanleveren is geen taak meer voor de Civiele Bescherming. “Maar we hebben bij de overstromingen in juli toch voor zandzakken gezorgd door met materiaal dat buiten dienst was gesteld zandzakken te vullen.”


Conclusie

We hebben door deze ramp ondervonden dat de Civiele Bescherming minder slagkrachtig is dan vroeger. Een gevolg van de hervormingen onder Jambon en van een eerdere wervingsstop. Ondertussen kondigde minister Verlinden aan dat ze pleit voor een Civiele Bescherming met meer mensen en middelen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.