Beleggen voor pensioenen in Gent

UZ Gent keert statutairen een wettelijk ambtenarenpensioen uit met de bijdragen voor een werknemerspensioen en aan contractuelen bij UGent wordt een welvaartsvast aanvullend pensioen gegarandeerd. Rendementen uit beleggingen zijn hier het toverwoord. Hoe hoog zijn de risico’s?

Een gesprek met Daisy D’Heuvaert algemeen directeur van het Pensioenfonds UZ Gent-UGent en voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Pensioenfonds, en met Hugo De Vreese, directeur Personeel & Organisatie van UGent.

Daisy D’Heuvaert: “Het Pensioenfonds UZ Gent-UGent regelt sinds 1995 het wettelijke pensioen van de statutaire medewerkers van het UZ Gent. Dat doet het ook voor het aanvullend pensioen van het contractueel personeel van de UGent. Beide taken worden strikt gescheiden uitgevoerd, met elk een eigen vermogen. Het Pensioenfonds heeft voor de statutairen van UZ Gent voor ongeveer 1 miljard euro assets in beheer en telt ongeveer 8.000 aangeslotenen.”

Hugo De Vreese: “Eén raad van bestuur beheert twee totaal verschillende pensioenplannen. In het fonds UGent gaat het over het aanvullend pensioen voor al onze contractuele medewerkers, die een lager wettelijk pensioen hebben dan de statutairen. UGent financiert deze tweede pijler, zonder bijdrage van de individuele werknemer. Toch zitten de vakbonden mee aan tafel bij het beheer van het pensioenfonds. We zijn een klein fonds met zo’n 27 miljoen euro aan activa onder beheer. Dan is het een voordeel om aan te sluiten bij het grotere geheel van UZ Gent. Het levert schaalvoordelen op omdat wij als kleine belegger anders nooit dezelfde toegankelijkheid tot de markt zouden hebben.”

Waar wordt in belegd?

Daisy D’Heuvaert: “Verschillende vermogensbeheerders beleggen dat miljard euro. Het zit niet bij een bank. We spreiden verder het risico over zowel aandelen, obligaties als vastgoedcertificaten. Het beheer van een pensioenfonds is zeer streng gereglementeerd. Maandelijks rapporteren wij aan onze raad van bestuur.”

Eens per maand rapporteren. Hoe snel kan je dan handelen?

Daisy D’Heuvaert: “We hanteren een langetermijnvisie, zodat we voor de aangeslotenen een mooi rendement kunnen halen zonder dat we heel veel risico lopen. Elke drie jaar laten we een financiële studie uitvoeren om te bekijken of we nog altijd in de juiste zaken beleggen.”

Stel dat er zoals in 2008 een enorme beurscrash is, wat dan?

Daisy D’Heuvaert: “Vorig jaar maakten de beurzen als gevolg van de coronacrisis grote bokkensprongen. Op een bepaald moment was onze portefeuille met 30 procent in waarde gedaald, tegen het einde van het jaar was dat verlies helemaal weggewerkt tot een positief rendement. De slechtste raadgever op zo’n momenten is paniek. Wat we daarom niet doen, is direct verkopen als de koersen dalen. We hebben een robuuste en verspreide portefeuille. Die spreiding van de activa maakt dat we een gemiddeld jaarrendement halen van bijna zes procent. We beleggen niet in uiterst speculatieve zaken zoals cryptomunten of bepaalde voedingsgrondstoffen. We staan ook voor duurzaam beleggen, UGent geldt als voorbeeld voor de sector. En al onze vermogensbeheerders voldoen aan UNPRI, dat zijn de UN principles of responsable investment.”

Hugo De Vreese: “Je weet dat als je investeert in aandelen of obligaties er risico’s aan verbonden zijn. Maar als je het op de lange termijn bekijkt, is de opgaande beweging groter dan de neergaande. De financiële analyses die wij maken zijn gebaseerd op historische gegevens en op verwachtingen. Stel je eens omgekeerd de vraag: dat we niet zouden beleggen. Je hebt op dat moment geen risico, wel een zekerheid. Namelijk dat je armer wordt door je geld op je spaarboekje te laten staan. Het is dus nodig om actief te investeren. Het reglement van het fonds UGent garandeert de deelnemers een minimumrendement. Dat is gelijk aan de inflatie van het voorgaande jaar. We sparen dus welvaartsvast.”

Wat is nu het voordeel van een pensioenfonds, waarom moeten we daar blij mee zijn?

Daisy D’Heuvaert: “Contractuele personeelsleden kennen een grote pensioenval. De dag dat ze met pensioen gaan, ontvangen ze maximaal 60 procent van hun gemiddeld maandloon. Een verschil van 40 procent. En voor wie boven een bepaald plafond zit, is die terugval nog groter. Met een aanvullend pensioen, proberen we een stukje van dat verschil te compenseren. UGent legt dus eigenlijk een spaarpotje voor hen aan. Bovendien is het voordeel van ons pensioenfonds dat wij geen commercieel bedrijf zijn en dus geen winsten moeten maken.”

UGent legt voor contractuelen eigenlijk een spaarpotje aan.

Hugo De Vreese: “Voor iemand die bij UGent start en er zijn hele loopbaan zou doormaken, bedraagt het aanvullend pensioen gemiddeld 7 procent van het brutoloon. Te verhogen met het rendement.”

Hoe blij is een vakbond met dergelijke initiatieven?

Joris Lermytte, stafmedewerker pensioenen en lokale besturen bij ACV Openbare Diensten: “Wij komen van een droomscenario waarbij iedereen vast benoemd werd en een degelijk overheidspensioen kon opbouwen. Bij het UZ Gent is dat nog mogelijk, mede dankzij het pensioenfonds. Maar bij de UGent wordt het wetenschappelijk personeel, en een gedeelte van het administratief en technisch personeel tewerkgesteld met een arbeidscontract.

Die groep mag niet achterblijven, want ze hebben niet de voordelen die statutairen hebben. Dat scheelt heel wat in sociale bescherming, dus ook in de pensioenen. In België is de pensioenbescherming van de werknemers laag. We hebben de laagste pensioenen van Europa. Een aanvullend pensioen kan daarom helpen. Het aanvullend pensioen bij UGent is goed. Elders bij de overheid en zeker in de privésector kent men vaak veel bescheidener aanvullende systemen.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.