Het cijfer: 2 miljard

Zoveel wil de federale regering besparen om het door de coronapandemie geslagen gat in de begroting kleiner te maken.

De keuzes van de regering

De voorbije weken beheersten de stijgende energieprijzen de actualiteit. De vraag van de voorbije weken: vloeit een deel van de  bijkomende  inkomsten uit de btw al dit jaar terug naar de gebruikers of niet? De regering koos voor een verlenging van het sociaal tarief tot april 2022 en een vervanging van vaste heffingen door aanpasbare accijnzen waardoor prijsstijgingen in de toekomst gemakkelijker afgezwakt worden.

De begroting bestaat uit tal van maatregelen, die niet altijd van veel durf getuigen. De aanpassing van de RSZ- bijdrage voor sporters moet 43 miljoen opleveren, dat mocht  wel  wat  meer zijn. Activeringsmaatregelen moeten veel geld in het laatje brengen: minder werklozen door 13.000 extra jobs moet 380 miljoen opbrengen, heractivering van arbeidsongeschikten en re-integratie van langdurig zieken zo’n 82 miljoen …

Delicate evenwichtsoefening

De begrotingskeuzes tonen weinig ambitie om de grootste uitdagingen die het ACV ziet aan te pakken:

  • De armoede aanpakken en economische sectoren in transitie voldoende ondersteunen ...
  • De groene transitie en Europese klimaatdoelstellingen halen. Slechts 1 miljard aan investeringen bovenop de  Europese  middelen van 5,9 miljard tot 2024 getuigt van weinig ambitie van onze regering.
  • De schuldgraad (% van het BBP) beheersen,  want  die  blijft  stijgen door de vergrijzing. In 2020 was de schuldgraad al gestegen tot 114%. Er zijn nieuwe rechtvaardige belastingen nodig (onder meer op onbelaste vermogenswinsten) om dit op te vangen want enkel met besparingen raken we er niet. Maar veel nieuwe belastingen komen er niet.

Conclusie: Iedere euro uit inkomen zou op een gelijke manier belast moeten worden, wat nu lang niet het geval is. Deze begroting zet maar een aantal heel voorzichtige stapjes op deze weg door de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid uit te faseren, terwijl ze tegelijk heel wat voordelen voor vermogenden (zoals de belastingaftrek voor leninglasten voor tweede verblijven) onaangeroerd laat.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.