Wat is er aan de hand bij de VDAB?

Het personeel van de VDAB is ongerust over de plannen van de directie en de Vlaamse regering om de organisatie te moderniseren. Op 27 september werd er gestaakt omdat moderniseren veelal synoniem staat voor besparingen en ontslagen.

Chris Herreman is secretaris van ACV Openbare Diensten voor de Vlaamse overheid. Hij legt uit waar die ongerustheid vandaan komt. “De oorzaak ligt bij het Vlaams regeerakkoord. Daarin staat dat de VDAB tegen 2024 419 koppen moet besparen, terwijl er tegelijk opdrachten bijkomen. Naast het verstrekken van informatie voor werkzoekenden en werkgevers moet het nu ook de loopbaanbegeleiding organiseren. Met minder mensen meer doen, is dan ook behoorlijk contradictorisch.”

Er zijn verschillende problemen bij de VDAB die geleid hebben tot de staking van 27 september, vertelt Chris. “In eerste instantie was er het voorstel om de schoonmaak en catering van de VDAB uit te besteden. Dat gaat over 220 mensen. We hebben die plannen gelukkig kunnen faseren. De uitbesteding wordt niet onmiddellijk uitgevoerd, er komt eerst een studie om te achterhalen of privépartners daar überhaupt interesse in hebben.

Die marktconsultatie is bezig. Tegen 2024 gaan er trouwens nog heel wat mensen uit de schoonmaak en catering met pensioen. Een ander deel van het schoonmaak- en cateringpersoneel kan geheroriënteerd worden. We hebben er alvast voor gezorgd dat een deel van die groep binnen de VDAB opleidingen kan volgen om te switchen naar een andere functie of beroep. Onze laatste bezorgdheid is het aantal personeelsleden dat daarna nog in aanmerking komt voor overdracht naar een private partner. We hebben inmiddels begrepen dat alle arbeidsbemiddelaars en instructeurs meer dan nodig zullen zijn in de toekomst.”

Strategie, welke strategie?

“De uitbestedingsstrategie van de VDAB werd recent door het Rekenhof op de korrel genomen, juist omdat er van een degelijke strategie geen sprake is. Er moeten in de toekomst duidelijke criteria opgesteld worden bij uitbestedingen. Die zijn al enige tijd gaande en veel medewerkers bij de VDAB hebben vragen over de kwaliteit van de dienstverlening door externe partners. Een voorbeeld: een bemiddelaar kreeg van een externe partner pas na een jaar te horen dat een bepaalde werkzoekende intensieve begeleiding nodig heeft. De eerste reactie is dan: wat heeft men gedurende dat hele jaar gedaan? Dat is slechts één geval, maar wanneer een serieuze instelling als het Rekenhof kritiek uit, dan is er echt wel iets aan de hand.”

De VDAB heeft daarop geanticipeerd door ervoor te zorgen dat er aan verlengingen van bepaalde contracten duidelijke criteria verbonden worden. Dat is al een stap in de goede richting.”

Plots langer werken

“Er is ook nog het dossier van de servicelijn, het callcenter van de VDAB. Daar werkt men al een aantal jaren met een arbeidsduurverkorting van 15 procent (32,3 uur per week). De directie wil nu zomaar overschakelen naar 38 uur. Als je weet dat die mensen vanaf de eerste tot de laatste seconde gemonitord worden, dan besef je dat dit een heel stresserende job is. De callcentermedewerkers hebben indertijd net om die reden voor arbeidsduurverkorting gekozen. Na bemiddeling van de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) hebben we de voorbije weken uiteindelijk een akkoord bereikt. De 38 uur gaat pas in vanaf 1 januari 2023 en er komt een financiële tegemoetkoming, onder de vorm van een functioneringstoelage.

Onduidelijkheid troef

“Dat dossier is dus gedeblokkeerd, maar de ongerustheid blijft over de toekomstige invulling van de jobs van de instructeurs en de bemiddelaars. Gaan zij nog echt kunnen bemiddelen of lesgeven? Of worden zij een soort dispatcher van de vele opdrachten aan externe partners?

Wij vragen aan de directie van de VDAB om hierover tijdig en duidelijk te communiceren om de ongerustheid zoveel mogelijk weg te nemen. Ook de administratieve ondersteunende diensten worden in het besparingsplan vernoemd. Die zullen volgens de directie van de VDAB mee evolueren met de veranderende processen en in de nabije toekomst op een andere manier ingevuld worden. Dat lijkt me de logica zelve maar ook hier: erg duidelijk is het vandaag nog allemaal niet. Blijft het onthaal in de verschillende lokalen van de VDAB of wordt dat gecentraliseerd?”

Wat we zelf doen, doen we beter

“Ik vergelijk deze ‘modernisering’ met de periode twintig jaar geleden toen de Vlaamse overheid haar informaticadiensten uitbesteedde. Wat bleek? Na verschillende contracten met externe partners heeft men een groot aantal zaken terug in eigen handen genomen en doen de eigen ambtenaren soms zelfs beter. Bovendien bleek het oorspronkelijk gebudgetteerde bedrag voor uitbesteding verdrievoudigd te zijn, terwijl de dienstverlening niet noodzakelijk beter was.

Externe partners werken met geld van de overheid en daarom moet er over de kwaliteit van de dienstverlening gewaakt worden. Als de kwaliteit er niet op vooruitgaat, dan moet de VDAB de uitbestede taken en opdrachten opnieuw in eigen beheer nemen.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.