"De meeste lokale besturen gunnen hun ambtenaren deze loonsverhoging"

Het onlangs afgesloten sectoraal akkoord voor de Brusselse lokale overheden mag je gerust een mijlpaal noemen. Jürgen Branckaert zat namens ACV Openbare Diensten aan de onderhandelingstafel.

Het akkoord is enorm belangrijk voor de 25.000 werknemers van de Brusselse lokale besturen. Voor ambtenaren van niveau A en B was het meer dan twintig jaar geleden dat zij een verhoging van hun weddeschalen hebben gekregen, terwijl de verloning al jaren niet is aangepast aan de levensduurte. Het is een historisch akkoord, als je ziet dat de privésector onlangs werd vastgepind op een verhoging van slechts 0,4 procent en dat wij nu met groeimarges zitten tot 6 procent. Dat is een behoorlijk verschil. Voor niveau C was een verhoging van 2009 geleden en voor niveaus D en E moeten we terug tot 2008.

De onderhandelingen verliepen heel moeizaam. Dat komt omdat we te maken hebben met veel lokale besturen (gemeenten, OCMW’s en een aantal buitenbeentjes) en het gewestelijk niveau. Die hebben elk hun gevoeligheden, met soms grote sociaaleconomische verschillen tussen bepaalde gemeenten. Tot aan de lokale verkiezingen van 2019 verliepen de onderhandelingen stroef. Nadien, en ondanks de pandemie, zijn we tot een deblokkering van de hele discussie gekomen. Dit akkoord is er uiteindelijk gekomen door de aanhoudende druk van de vakbonden, maar ook doordat de meeste lokale besturen dit hun eigen ambtenaren eindelijk wilden gunnen. Ook de krapte op de arbeidsmarkt gaf mee de doorslag.

Het grootste struikelblok was niet de tweede pensioenpijler voor contractuelen of de maaltijdcheques. Die maakten in eerste instantie zelfs geen onderdeel van het eisenpakket uit. Hèt struikelblok was uiteraard de verhoging van de wedde- schalen. Daar werd dan ook het langst aan gesleuteld. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. We zijn erin geslaagd om dichter bij het loonniveau van onze Vlaamse en Waalse collega’s te komen, maar het verschil blijft groot met de Brusselse gewestelijke ambtenaren, die vaak gelijkaardige jobs uitoefenen.

Lees de volledige inhoud van het sectoraal akkoord op www.acv-brusselseoverheid.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.