1 jaar later: Vlaams Intersectoraal Akkoord voor zorg, welzijn en cultuur

Eén jaar geleden keurde ACV Openbare Diensten het voorakkoord goed voor een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor zorg, welzijn en cultuur. Zien we één jaar later al gevolgen op de werkvloer?

Eén jaar geleden keurde ACV Openbare Diensten het voorakkoord goed voor een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Vlaamse sectoren zorg, welzijn en cultuur. Vanaf 1 januari 2021 zou de Vlaamse Regering belangrijke budgetten vrijmaken voor koopkrachtmaat- regelen voor het personeel en tal van maatregelen nemen om de werkdruk te verlagen. Zien we één jaar later al gevolgen op de werkvloer? We vroegen het aan Jan Mortier, coördinator openbare zorg bij ACV Openbare Diensten.

“De verhoging van de eindejaarstoelage met 1,1 procent is een feit. Ook de bijkomende aanwervingen in de woon- zorgcentra lopen volop. Over de uitvoering van de kwaliteitsmaatregelen maken wij ons geen al te grote zorgen, al zal het veel tijd vergen.“ Dat het personeel 6 procent loonsverhoging zou krijgen aldus minister-president Jan Jambon, klopt niet met wat er in het akkoord staat.

“Door die ongelukkige uitspraak krijgen we van onze leden elke dag de vraag waar die verhoging blijft. Het akkoord voorziet wél in een bijkomend budget van 6 procent van de loonmassa voor koopkrachtmaatregelen voor het personeel in de residentiële ouderenzorg en in 4,5 procent extra voor het personeel van de andere zorg- en welzijnsvoorzieningen. Een belangrijke nuance.” Van dat extra budget ging al 1,1 procent naar de verhoging van de eindejaarstoelage. “Het overige budget koopkracht moet onder andere dienen voor de invoering van een nieuw verloningssysteem in de ouderenzorg (IFIC).

Begin oktober kwamen we tot een akkoord met de VVSG over drie in detail uitgewerkte protocollen: procedure uitrol IFIC, activering van IFIC-barema’s en een derde protocol met onder andere koopkrachtmaatregelen voor het personeel uit de gezinszorg en de kinderbegeleiders. Maar de Vlaamse Regering talmde om de protocollen te bekrachtigen.”

De invoering van IFIC werd daardoor volledig geblokkeerd en ook de loonsverhoging waarop sommige personeelsleden vanaf 1 juli 2021 recht hebben. “Maar niet alleen IFIC, ook voor de gezinszorg en de kinderopvang konden de maatregelen nog niet uitgevoerd worden. We hopen dat de redelijkheid overwint en dat we toch zeer binnenkort tot een akkoord kunnen komen.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.