Op stap naar de arbeidsrechtbank in Gent

Elke maand trekken we door Vlaanderen, op zoek naar opvallende verhalen bij de openbare diensten.

 

"Het is altijd leuk als iemand zijn schulden vroeger aflost dan voorzien"

 

Al een jaar of vijf werkt Nele Masyn als griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, een van de negen arbeids- rechtbanken in België. Haar thuisbasis is de afdeling in Brugge. In zo’n arbeidsrechtbank komen sociale zaken voor. Nele: “Mensen komen hier terecht met geschillen over een arbeidsovereenkomst, arbeidsongeval of beroepsziekte. Ook geschillen over sociale zekerheid, zoals ziekte, werkloosheid, kinderbijslag en pensioen komen hier voor.”

Als griffier zorgt Nele ervoor dat de zaken die voorkomen tot in de puntjes voorbereid zijn, zodat de zitting vlot verloopt. Tijdens de zitting zelf maakt ze een verslag. “Het zittingsblad noemen we dat verslag, het is het proces-verbaal van de zitting”, verduidelijkt Nele. “Het is een officieel document dat correct moet weergeven wat er tijdens de zitting gebeurt. Een griffier noteert het procesverloop, de verklaringen van de verschillende partijen, en wat er met de zaak gebeurt. Dat kan een uitspraak zijn, maar ook een uitstel, bijvoorbeeld.”

Toch zijn het niet die zaken, maar de dossiers rond collectieve schuldenregeling die het grootste deel van Nele haar werkdag innemen. Nele: “Via zo’n schuldenregeling pakken mensen hun structurele schulden aan. De rechter keurt het dossier goed en stelt een schuld- bemiddelaar aan die een regeling opstelt om de schulden af te lossen.”

De rechtbank ontvangt dagelijks heel wat van zulke verzoeken. Elke aanvraag moet binnen de zeven werk- dagen behandeld worden. Het is dan ook het eerste wat Nele en haar collega’s op een doordeweekse werkdag doen: de brieven verdelen. “Collectieve schuldenregeling brengt heel wat briefwisseling met zich mee. Als griffier moeten wij ze allemaal ondertekenen, dus we zijn daar wel eventjes zoet mee.”

“Meestal verloopt zo’n procedure heel vlot, en kunnen we het dossier na zeven jaar afsluiten. De meeste mensen beseffen dat zo’n bemiddeling een mooie kans is om van hun schulden af te geraken. Mensen die een zware tegenslag te verwerken hadden, bijvoorbeeld, en zo tot over hun oren in de schulden terechtkwamen. Zij zijn vaak heel dankbaar dat ze via ons een uitweg krijgen. Soms lossen ze hun schulden zelfs vroeger af dan voorzien. Zo’n dossier afsluiten, is altijd leuk. Af en toe gebeurt het dat een zaak blijft aanslepen. Of dan verlaat iemand heel agressief en met slaande deuren de rechtszaal. Dat is best wel heftig.”

Eén zaak blijft Nele nog altijd bij. “Het was iemand die bij ons de collectieve schuldenregeling volgde. Hij had lang in de gevangenis gezeten, ik weet zelf niet voor welke feiten. Maar je zag aan hem dat hij vooruit wilde, en dat zijn strafblad hem daarbij in de weg zat. Hij bleef maar solliciteren, maar raakte niet aan werk. Dan sta je machteloos.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.