Het cijfer: 3 900 000

©Shutterstock

Volgens PensionStat.be krijgen 3,9 miljoen werknemers en zelfstandigen of 72 procent van de beroepsbevolking (op 1 januari 2020) een aanvullend pensioen.

Ons pensioen is een complexe zaak. Op welk pensioen je later recht hebt? Niemand weet het uit het hoofd. Dat komt natuurlijk omdat het Belgisch pensioensysteem zo ingewikkeld is door de vele pensioenstelsels en de verschillen binnen die stelsels.

Bovendien horen we ondertussen al jaren dat onze pensioenen onbetaalbaar dreigen te worden door de vergrijzing. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat uit recent onderzoek* blijkt dat meer dan de helft van de Belgen tussen 18 en 40 jaar niet gelooft dat de overheid later hun pensioen nog zal kunnen betalen.

Een van de oorzaken van dit pessimisme is te weinig kennis over onze pensioenopbouw. Om die kennis te vergroten werd begin maart de website PensionStat.be gelanceerd. Dit initiatief van de Belgische pensioendiensten bundelt op een overzichtelijke manier recente, betrouwbare en relevante cijfers over pensioenen in België, met telkens een duidelijk woordje uitleg.

Uit het onderzoek van Callebaut Collective blijkt dat bij de 18-40-jarigen slechts 24 procent weet waar het aanvullend pensioen voor staat. En laat dat nu net de pijler zijn waar de huidige federale regering op wil inzetten. Om ons pensioenbedrag te verhogen, pleit de regering in haar regeerakkoord ervoor om het aanvullend pensioen te veralgemenen voor elke werk- nemer. Let wel: het aanvullend pensioen is er niet voor vastbenoemde ambtenaren.

Niet elke werknemer krijgt een aanvullend pensioen. Dat komt omdat het initiatief nu bij de werkgever ligt. Ook zelfstandigen kunnen aansluiten bij een aanvullend pensioenplan. Volgens PensionStat.be krijgen 3,9 miljoen werknemers en zelfstandigen of 72 procent van de beroepsbevolking (op 1 januari 2020) een aanvullend pensioen. Dat wordt uitbetaald als ze met pensioen gaan. Opvallend is het grote verschil in verworven reserve bij mannen en vrouwen. Gaat het bij mannen gemiddeld om een bedrag van 28.872 euro, dan daalt dat bij vrouwen tot 15.587 euro. Als de regering de tweede pijler wil veralgemenen, dan zal er dus ook moeten worden nagedacht over die genderkloof.

* van adviesbureau Callebaut Collective, in opdracht van PensioPlus, de koepel van de pensioenfondsen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.