Welkom

Regering aan zet

Op 29 maart voeren werknemers in de privésector actie tegen de loonwet en de voorgestelde loonmarge van - hou je vast - 0,4 procent opslag! Verspreid over twee jaar dan nog, dat is durven! Want meer loonsverhoging is slecht voor onze concurrentiekracht en zou jobcreatie verhinderen. De voorbije weken toverden de werkgeversorganisaties opnieuw de aloude mantra’s boven om die loonmarge niet los te moeten laten. Tot grote woede van de vakbonden aan tafel. De onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2021-2022 zitten dus helemaal in het slop. De regering is nu aan zet, maar wil - bij gebrek aan eensgezindheid - niets liever dan de bal terug in het kamp leggen van de werkgevers en vakbonden.

En toch speelt de regering een hoofdrol. Zij moet de loonwet aanpassen waardoor werkgevers en vakbonden opnieuw vrij kunnen onderhandelen over de tweejaarlijkse loonsverhogingen. En neen, dat betekent zeker niet dat werknemers daardoor alle zin voor realisme verliezen en torenhoge eisen stellen. Het betekent wél dat werkgevers en werknemers het heft zelf in handen kunnen nemen en werknemers echt kunnen wegen op de onderhandelingen. Zo hoort het.

Ook in het onderhandelingscomité voor overheidsdiensten (Comité A) kunnen we afspraken maken over loon- en arbeidsvoorwaarden. Toch is het al een hele tijd geleden dat er intersectorale loonakkoorden werden afgesloten. De verklaring die daarvoor gegeven wordt is dat de discussie over het loonbeleid vaak op federaal, regionaal en lokaal niveau wordt gevoerd, omwille van de autonomie van vele overheidsdiensten. Maar te vaak blijven het oeverloze discussies of ontbreken op het einde van de rit de financiële middelen.

De sociale dialoog binnen de overheid verdient dus beter. We willen dat Comité A net als de NAR in de privésector kan nadenken over zaken als ouderschapsverlof, vaccinatieverlof of telewerk. En afspraken kan maken rond opleiding en vorming, genderbeleid, eindeloopbaan … Statutaire tewerkstelling blijft belangrijk, maar tegelijkertijd moeten wij zorgen voor een volwaardig loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid voor het contractueel personeel.

Tot slot en niet onbelangrijk: ons standpunt rond de overheidspensioenen en in het bijzonder het akkoord over de zware beroepen moeten worden gehonoreerd.

Je leest het goed, de gesprekken over de inhoud van een intersectoraal eisenpakket zijn volop bezig en het gemeen- schappelijk front hoopt snel een voorstel op de tafel van het Comité A te leggen.

Wordt vervolgd.

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten.

Reacties: jan.coolbrandt@acv-csc.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.