Het cijfer: 15

15 dagen geboorteverlof

 

Als vader, meeouder of samenwonende partner kan je 15 dagen (al dan niet gespreid) geboorteverlof opnemen binnen de 4 maanden na de geboorte. Je aanvraag doe je bij je werkgever. Die kan niet weigeren. Werknemers dienen vervolgens ook een aanvraag te doen bij hun ziekenfonds. Je aanvraag staaf je met de geboorteakte. Hoeveel je uitbetaald krijgt, hangt af van je overheid en je statuut.

Contractuelen

Voor werknemers geldt het recht op geboorteverlof uit de wet op de arbeidsovereenkomsten, die geldt voor iedereen die werkt met een contract. Het loon wordt drie dagen doorbetaald. Daarna ontvang je een uitkering van het ziekenfonds. Die bedraagt 82 procent van het begrensd brutoloon. Contractuelen bij de Vlaamse overheid ontvangen daarbovenop een toelage van de werkgever.

Statutairen

Statutaire personeelsleden vallen onder de verlofregeling in hun personeelsstatuut. Die regelingen zijn of worden aangepast. Het geboorteverlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit. De federale overheid, militairen, politie* en hulpverleningszones* betalen de wedde integraal door. Bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen* daalt de wedde vanaf de 11e dag tot 82 procent van het brutosalaris.

 

*regeling in de maak

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.