1 jaar later: Zorgbedrijf Antwerpen

Eén jaar na de publicatie van ons dossier over Zorgbedrijf Antwerpen.

 

Eén jaar geleden verscheen in ons magazine het eerste deel in een driedelige reeks over het Zorgbedrijf Antwerpen (ZBA). De grootse plannen van het ZBA om het overgrote deel van haar activiteiten te privatiseren en te commercialiseren, stuitten op hevig verzet bij ACV Openbare Diensten.

De plannen kwamen neer op een ontmanteling van het ZBA waarbij de deur wagenwijd werd opengezet voor commercialisering van zorg. Contractuele personeelsleden zouden niet langer de loon- en arbeidsvoorwaarden van de openbare sector volgen, maar personeelsleden van een vzw of zelfs van een vennootschap worden. ACV Openbare Diensten diende bezwaar in omdat het opzetten van dergelijke constructies onwettelijk is.

Jan Mortier, coördinator openbare zorgsector bij ACV Openbare Diensten, volgt het dossier nauw op. “We konden vermijden dat de plannen al werden uitgevoerd. Het ZBA zag in dat de constructie die zij wilden onmogelijk was binnen het huidige juridische kader. Maar ze willen ermee doorgaan volgens het principe: ‘Als de wet onze plannen in de weg staat, dan moeten we de wet maar wijzigen’. Er werd een plan gesmeed om via een parlementair initiatief een decreetwijziging door te drukken waarbij het mogelijk wordt dat een openbare welzijnsvereniging vzw’s en vennootschappen opricht en ook zelf deelgenoot wordt in andere verenigingen en vennootschappen. De vrees blijft dus dat het ZBA verregaand wordt geprivatiseerd en gecommercialiseerd.”

“Het voorstel tot decreetwijziging werd op 25 november 2020 door enkele parlementsleden van de meerderheid in plenaire zitting van het Vlaams parlement ingediend met verzoek tot spoedbehandeling. Opmerkelijk is dat bij aanvang van de plenaire vergadering de tekst van het voorstel nog niet beschikbaar was. Pas in de loop van de zitting kregen de parlementsleden het voorstel in handen en de indieners wilden het onmiddellijk laten stemmen onder het mom van dringende coronamaatregelen … Gelukkig kon een derde van de parlementsleden nog een advies van de Raad van State afdwingen waardoor de stemming werd uitgesteld.”

“Het getuigt van onwil om geen ruimte te geven aan het parlement om dergelijke complexe wijzigingen, die nefast zijn voor de openbare zorgsector in de komende decennia, grondig te bespreken. De indieners vinden het ook onnodig om advies te vragen aan relevante actoren, zoals vakbonden, ouderenraad, Vlaamse Raad WVG …”

“In het belang van het personeel maar ook van de zorgvrager en van de hele gemeenschap blijven wij ons verzetten. Daarom vragen we in een open brief, die ook door een aantal academici werd onderschreven, om een grondig maatschappelijk debat. Het personeel uit zorg en welzijn is geen pasmunt of koopwaar. We laten niet toe dat het personeel enkel als een ‘kostenplaats’ wordt beschouwd om de meerjarenbegroting van een stad in evenwicht te brengen.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.