Welkom

 

Werk aan de winkel!

Ons congres was een groot succes. Zowat 450 militanten namen deel aan de tweedaagse vol workshops, inspiratiesessies, plenaire
debatten ... Bedankt allemaal! Met de conclusies – onze wegwijzers – gaan we verder aan de slag.

Bij het ter perse gaan zal het ook duidelijk zijn of de Groep van 10 een akkoord heeft afgesloten over het minimumloon, de landingsbanen, de aanvullende pensioenen (harmonisatie van de stelsels arbeiders en bedienden) en de overuren. En ook de regering heeft nog werk. Zo moet de maximale loonmarge van 0,4 procent en de bijkomende koopkrachtverhoging van 500 euro (consumptiecheque) voor sectoren die het goed hebben gedaan nog worden vastgelegd. Hiermee kunnen de sectoren – ook onze sector vervoer – dan aan de slag.

De thema’s uit het tweejaarlijks overleg tussen werkgevers en werknemers in de private sector zijn ook van belang voor de overheidssector. Maar we zien dat de overheid als werkgever in gebreke blijft over onderwerpen als koopkrachtverhoging en (einde)loopbaan. Akkoorden over koopkrachtverhoging werden de laatste jaren niet meer afgesloten. Pas na een jarenlange strijd én de COVID-19-pandemie werd er in de publieke zorgsector een akkoord over loonsverhoging en meer afgesloten. Maar een zwaluw maakt de lente niet. Ook voor het personeel van landsverdediging staat eindelijk een (loons)herwaardering in de steigers, en het personeel van de lokale besturen krijgt een opslag van 1,1% . Maar in heel wat sectoren (Comité B, Sectorcomité Vlaamse gemeenschap, politie …) zijn de onderhandelingen nog volop bezig. Ook in comité A worden de onderhandelingen eindelijk opgestart op 24 juni. Benieuwd naar wat er uit de bus komt.

Uit gesprekken met onze militanten blijkt dat het personeel van de overheid zich niet altijd gewaardeerd voelde voor hun werk en inzet tijdens de pandemie. Nochtans hebben de overheidsdiensten, nog maar eens, aangetoond dat zij onmisbaar zijn. Dat mag wel eens onderstreept worden.

Bovendien leeft de vrees bij het personeel dat besparingen op de werking van de overheid – en dus op het personeel – worden afgewenteld. Dat zullen we niet laten gebeuren.

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten.

Reacties: jan.coolbrandt@acv-csc.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.