Het cijfer: 3 290 000

In 2020 ontvingen al 3 290 000 belastingplichtigen een VVA of voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dat is 59 %, terwijl dat in 2019 nog 42 % was.

Het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) is op dit moment de populairste manier voor de aangifte van de personenbelasting. Na verschillende klachten startte de federale Ombudsman in 2020 een onderzoek om na te gaan of de FOD Financiën de burgers voldoende duidelijk en transparant informeert over het VVA.

Het VVA is een belastingaangifte ingevuld op basis van de gegevens die bekend zijn bij de FOD Financiën. Bij de lancering was het bedoeld voor burgers met een stabiel inkomen, de laatste jaren is het doelpubliek sterk uitgebreid. In 2020 ontvingen al  3.290.000  belastingplichtigen een VVA: 59 procent (uitgezonderd zelfstandigen), terwijl dat in 2019 nog 42 procent was. Door de uitbreiding van het doelpubliek ontstaat wel het risico dat de gegevens op het VVA onvolledig of incorrect ingevuld zijn.

Het onderzoek van de federale Ombudsman toonde aan dat burgers te weinig houvast hebben om de gegevens op het  VVA te  controleren, waardoor ze belangrijke belastingvoordelen verliezen. De administratie informeert onvoldoende en helpt de belastingplichtigen niet bij de controle van het VVA.

Uit het onderzoek kwamen elf aanbevelingen aan de FOD Financiën. Ondertussen voerde de administratie zo goed als alle aanbevelingen uit of zijn ze ermee bezig. De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • De informatie over de voorwaarden voor de toekenning van kinderen ten laste. Op het VVA en op de website van de FOD Financiën vind je nu informatie over de criteria voor de toekenning van kinderen ten laste.
  • De informatie over de gegevens op het VVA. Het VVA vermeldt nu ook welke gegevens het vaakst ontbreken, onvolledig of incorrect zijn.
  • De informatie over de telefonische hulp die de FOD Financiën aanbiedt. De administratie informeert de burger nu duidelijk over de telefonische hulp aan belastingplichtigen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.