Vijfjaarlijks congres voor het eerst digitaal

Ons congres is achter de rug. Op 27 en 28 mei bepaalden we samen met afgevaardigden uit alle sectoren de richting die ACV Openbare Diensten de komende jaren zal uitgaan. Het centrale thema was digitalisering.

Ilse Heylen en Jan Coolbrandt

"Digitalisering mag geen synoniem voor besparingen zijn"

Ilse Heylen coördineerde het congres van begin tot eind en Jan Coolbrandt speelde als voorzitter van ACV Openbare Diensten uiteraard een grote rol. Ze  blikken tevreden terug.

WAS HET EEN GESLAAGDE EDITIE?
Ilse Heylen: “We krijgen veel signalen dat het congres graag gevolgd werd. Van in het begin wilden we kiezen voor een andere aanpak. We wilden het vooral niet te passief maken voor het publiek en er een echte beleving van maken. Het oorspronkelijke plan was dan ook om een grote beurs te organiseren waar iedereen kon kennismaken met diverse aspecten van digitalisering.”

MAAR HET DRAAIDE TOCH NOG ANDERS UIT?
Ilse: “Door de pandemie hebben we alles moeten omgooien naar een digitaal congres. Toch zijn we erin geslaagd om het idee van een belevingscongres ook in digitale vorm aan te bieden. Op de locatie waar normaal het congres zou plaatsvinden, werd alles gefilmd. Er waren interactieve en inspirerende online workshops, gesprekken, debatten en keynotesessies. Gastsprekers uit allerlei domeinen en sectoren kwamen langs om hun expertise te delen. Er was zelfs een ACV-radio.”

“Het blijft jammer dat we niet echt samen waren. Dan krijg je normaal gezien direct feedback van de aanwezigen in de zaal. Dat werd voor een deel opgevangen door de chatfunctie waarmee mensen live konden communiceren. Maar helemaal hetzelfde is het nooit. Toch zijn we enorm trots op het feit dat we bijna 500 mensen digitaal konden samenbrengen.”

WAAROM WAS HET BELANGRIJK OM OVER DIGITALISERING EEN CONGRES TE HOUDEN?
Jan Coolbrandt: “Digitalisering heeft veel effect op werk, zowel positief als negatief. Het congres ging ook over de rol die de vakbond daarbij moet spelen. 

De coronatijd heeft ons nogmaals bevestigd dat we heel wat burgers niet bereiken via digitale weg omdat niet iedereen over de nodige financiële middelen of kennis beschikt. Fysieke bereikbaarheid van overheidsdiensten blijft dus noodzakelijk.”

HOE KIJKEN PERSONEELSLEDEN UIT DE OPENBARE SECTOR NAAR DIGITALISERING?
Jan: “Eerder negatief. Dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat Vlaams minister Somers en federaal minister De Sutter er prat op gaan dat investeringen in digitalisering het aantal medewerkers bij de overheid drastisch zullen doen dalen of dat gebouwen kunnen worden gesloten. Digitalisering wordt dan vooral gezien als een middel om te besparen. Niet bepaald wervend of motiverend dus. Wij vragen daarom om als vakbond meer betrokken te worden bij het digitaliseringsverhaal.”

“Ook het plotse verplichte thuiswerken heeft heel wat impact en bezorgdheden veroorzaakt bij het personeel. Vandaag discussiëren we
op alle niveaus in de openbare sector over respect voor privacy, deconnectie, compensatie voor het gebruik van het internet … Ook mentale gezondheid krijgt veel meer aandacht en dat is een goede zaak. We gaan niet zo ver om te zeggen dat digitalisering de oorzaak is van fenomenen als stress, ziekte of burn-out, maar de gezondheidsproblemen zijn er misschien wel door vergroot.”

HEEFT DIGITALISERING OOK EEN IMPACT OP DE WERKING VAN ACV OPENBARE DIENSTEN?
Jan: “Via e-services kunnen we beter en sneller helpen en informeren. Maar wij blijven bereikbaar, niet alleen via de digitale weg. Een syndicale beweging kan niet bestaan zonder fysiek contact en direct overleg met leden en militanten.”

 
Ansel Swinnen en Barbara Janssens

Actieplan op maat van de behoeftes van het terrein

Ansel Swinnen is vormingsverantwoordelijke en Barbara Janssens werkt op de studiedienst van ACV Openbare Diensten. Nu het congres voorbij is, volgen zij het natraject op.

TIJDENS HET CONGRES WERD DE START VAN EEN WERKPLAN TOEGELICHT. WAT GAAT DAAR VERDER MEE GEBEUREN?
Ansel: “De komende jaren werken we rond vijf relevante thema’s: ‘Publieke dienstverlening’, ‘Anders werken en organiseren’, ‘Levenslang leren en digitale geletterdheid’, ‘Privacy en ethische vraagstukken’ en ‘Digitale vakbond’. Daarvoor werken we samen met externe partners. We verschaffen de militanten de nodige instrumenten om onze doelstellingen te realiseren. Daarnaast willen we voorzien in opleiding en training voor militanten en leden. Dit alles wordt geconcretiseerd in een actieplan, waarbij we rekening houden met de prioriteiten van onze militanten. Regelmatig zullen we evalueren om te zien waar we staan en wat er nog nodig is. Het actieplan evolueert dus mee met de behoeftes op het terrein.”

TIJDENS HET CONGRES HEB JE DE CHATBOX IN DE GATEN GEHOUDEN, WAT KWAM DAAR VOORAL NAAR BOVEN? WAAR LIGGEN DE MEESTE MILITANTEN WAKKER VAN ALS HET OVER DIGITALISERING GAAT?
Barbara: “Onze militanten vinden het contact met de klant erg belangrijk, daarom willen ze een-op-eencontact naast de digitale dienstverlening behouden. Ze zijn ook erg bekommerd over groepen in de samenleving die de snelheid van digitalisering niet kunnen volgen en uit de boot dreigen te vallen. Vragen zoals ‘Gaat dit de toegankelijkheid van de dienstverlening niet bemoeilijken?’ of ‘Hoe bereiken we kwetsbare groepen nog vanuit de overheid?’ werden vaak gesteld.”

Ansel: “Beveiligingskwesties waren ook een issue. We horen het spijtig genoeg zeer vaak de laatste tijd: sites die gehackt worden voor losgeld of gegevens die openbaar worden gemaakt …”

 
Jongerenafdeling

Meer dan enkel ludieke acties

Alvin Demeyer werkt voor de Vlaamse overheid en is militant voor Jong ACV Openbare Diensten. De jongeren van ACV Openbare Diensten zorgden tijdens het congres voor een eigen programma. Met hun babbelboxen lieten ze verschillende mensen vanuit allerlei invalshoeken aan het woord over relevante en actuele congresthema's. Iemand van de jongeren zelf modereerde het geheel. 

WAT KWAM ER ZOAL AAN BOD?
Alvin: “Uiteraard was er veel aandacht voor digitalisering, maar ook voor robotisering en drones. En dat voor verschillende sectoren: administraties, bijzondere korpsen en de zorg. Die brede aanpak viel in de smaak bij de deelnemers, dat zien we aan de goede kijkcijfers. Ook stressmanagement deed het bijzonder goed als thema. Dat is niet vreemd want mentale gezondheid is een grote bezorgdheid.”

WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT JONGEREN BINNEN ACV OPENBARE DIENSTEN EEN EIGEN STEM HEBBEN?
Alvin: “Met de babbelboxen wilden we laten zien dat de jongerenafdeling meer is dan ludieke acties. We hebben een eigen inhoudelijke
inbreng. Dat jongeren die stem binnen de vakbond kunnen laten horen is belangrijk. Zij zorgen immers voor de opvolging en de
toekomst van de vakbond. Idealiter starten alle militanten bij de jongerenafdeling en leren ze daar de knepen van het vak, waardoor ze zo verknocht raken aan het vakbondswerk dat ze nooit meer weg willen. Want goede militanten, daar profiteren onze leden het meest van.”
 
Tom Vermeylen

Op voorhand sceptisch, maar direct overstag

TOM VERMEYLEN IS MILITANT BIJ DEFENSIE en volgde het congres digitaal vanuit Frankrijk. Hij was blij dat het digitaal verliep. “Anders had ik niet kunnen deelnemen omdat ik in het buitenland zat. Ik was op voorhand wat sceptisch omdat het niet zo evident is om dergelijke groots opgezette evenementen digitaal vlot te laten verlopen. Dat bleek nergens voor nodig. De moderator heeft het heel goed aan elkaar gebabbeld en elke deelnemer kon voor een deel een eigen traject volgen. Radio ACV was subliem. Interessant was ook het deel over het recht om vergeten te worden, wat absoluut niet zo evident is.”

Tom is verheugd dat er binnen Defensie de nodige stappen worden gezet rond digitalisering. “Er was dit jaar de implementatie van een HRM-applicatie. Die verloopt met de gebruikelijke kinderziektes, dat hoort er nu eenmaal bij. Voorheen hadden we tientallen systemen, nu zit er zoveel mogelijk in één digitaal pakket. Afwezigheden, aanvragen voor verlof of loopbaanonderbreking, muteren naar een andere locatie, postuleren naar een andere job … Dat gaat nu allemaal digitaal.”

Enkele cijfers:

  • 4839,16 KG CO₂ en 40 531 kilometer verplaatsing uitgespaard
  • 12 hosts
  • 46 gastsprekers
  • 21 polls
  • Dag 1: 433 unieke bezoekers
  • Dag 2: 428 unieke bezoekers
  • 1181 reacties via de chatbox

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.