De militant: "Laat mensen de keuze tussen geen, occasioneel of structureel telewerk"

Veerle Geurs (39), werkt als budgetbeheerder bij de Nationale Loterij. Sinds dit jaar is ze lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

"Sinds mijn afstuderen in 2005 ben ik lid van de vakbond, in 2016 engageerde ik me als militant.” Haar sterkte als militant? “Mijn luisterend oor, denk ik. Ik probeer altijd alles duidelijk te verwoorden zonder bruusk te communiceren.”

Actueel hangijzer binnen de Nationale Loterij is het toekomstige flexwerkbeleid. “Nu we stilaan terugkeren naar kantoor, vonden we het tijd om te kijken hoe we flexwerken in de toekomst willen invullen. Terug- keren naar het vroegere beleid van occasioneel flexwerk zien velen niet zitten. Een goed beleid is beter voor de balans werk-privé, merkten de medewerkers. Telewerk zette de productiviteit ook niet onder druk, integendeel zelfs.”

Geen terugkeer naar vroeger

Het nieuwe beleid staat nog in de kinderschoenen. “Alle vakbondsafgevaardigden hebben hierover twee weken geleden informeel van gedachten gewisseld met de directie. De vakbonden zijn unaniem voorstander van een zo groot mogelijke flexibiliteit: laat mensen de keuze tussen voltijds naar kantoor komen, occasioneel of structureel flexwerken. Afhankelijk van de noden van hun job natuurlijk, want niet elke functie bij de Nationale Loterij komt ervoor in aanmerking. Het echte overleg moet nog beginnen. Het is nu aan HR om een analyse te maken en het eerste voorstel vanuit de directie af te wachten. De directie heeft zich nog niet uitgesproken in de ene of de andere richting, maar ik denk wel dat ze beseffen dat de oude regeling moet veranderen.” Veerle verwacht geen beslissingen voor het najaar. “Deze zomer zal een overgangsperiode worden. Sowieso is het dan rustiger omdat veel mensen met vakantie zijn.” 

Online blijft drempel

Telewerken belemmerde het voorbije jaar Veerles werk als militant. “Ik kreeg wel vragen binnen via mail of Teams, maar er is toch een drempel. Op kantoor is het gemakkelijker om eens poolshoogte te nemen.” Om het contact en de communicatie met de collega’s te stimuleren, lanceren Veerle en haar collega-militanten bij ACV Openbare Diensten nu voor het eerst een nieuwsbrief naar de leden. “We hopen zo de betrokkenheid met onze werking te verhogen en mensen aan te zetten om sneller naar ons te stappen.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.