100 jaar ACV Openbare Diensten

ACV Openbare Diensten viert dit jaar haar 100ste verjaardag.

ACW_archief_afb

 

2021 is voor ACV Openbare Diensten een feestjaar, maar we zijn niet alleen, ook beweging.net blaast dit jaar 100 kaarsjes uit!

Op 17 juli 1921 stichtten ACV, CM en KAV (nu Femma), samen met de coöperatieve werkingen het Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW). Het groeiende zelfbewustzijn van de arbeidersklasse reikte ondertussen verder dan de werkvloer. Arbeiders moesten ook een volwaardige plaats kunnen innemen in cultuur en politiek. Door de verschillende katholieke werkliedenorganisaties te groeperen vergrootten zij de inspraak in de toenmalige Katholieke Partij en konden zo hun stempel drukken op het beleid. Vele decennia speelde het ACW als koepelorganisatie een belangrijke rol in het politiek landschap. De invloed in de toenmalige CVP bleef zeer groot.

In 1985 wordt ‘werkersverbond’ vervangen door ‘werknemers- verbond’, maar de grootste verandering kwam er in 2014 toen het ACW werd omgevormd tot beweging.net. Ze bleef niet langer de ‘koepel’ van zes verenigingen maar werd een netwerk van middenveld- organisaties. Het netwerk telt 11 organisaties: ACV, CM, Femma, Samana, kwb, Okra, WSM, Pasar, Familiehulp, KAJ en Internationaal Comité. Samen zijn ze actief in bijna alle levensdomeinen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.