Welkom

Het jaar van de hoop

2021 start hoopvol. De vaccinatiecampagne is begonnen en over afzienbare tijd zijn alvast de bewoners in zorgcentra en hulpverleners in de zorg ingeënt. Fantastisch nieuws!

Ondertussen weten we ook dat we nog even moeten volhouden. Terwijl er stilaan exitstrategieën in de steigers staan, blijft deze gezondsheidscrisis er zwaar inhakken. De crisis stelt onze welvaartsstaat en de burgers zwaar op de proef. Ook al halen onze overheden en zorghelden alles uit de kast om de schade te beperken, er blijven op heel wat fronten veel slachtoffers vallen.

Daarom is het belangrijk dat de regering snel werk maakt van een relancebeleid, nu de Europese middelen zijn verdeeld en eraan komen. Het Belgisch plan voor herstel en veerkracht moet vooral een toekomstplan zijn dat resoluut kiest voor volledige tewerkstelling met kwaliteitsvolle jobs, een industrie- en innovatiebeleid, duurzaamheid, mobiliteit, sociale zekerheid, rechtvaardige fiscaliteit … Hoe wij dat zien kan je nalezen in het ACV-heropstartplan.

Ook op korte termijn staan we voor een aantal hete hangijzers die snel aangepakt moeten worden. Bij het ter perse gaan zat het overleg over een interprofessioneel akkoord 2021-20122 strop. De loonnormwet blijft een groot struikelblok en maakt vrije onderhandelingen over een substantiële koopkrachtverhoging onmogelijk. Een kwalijke zaak!

De regering kondigt voor de grote vakantie ook een tewerkstellingsconferentie aan met thema’s als pensioenen en eindeloopbaanproblematiek. Als overheidsvakbond verdedigen wij onze standpunten rond de zware beroepen en blijven we waakzaam over een afbouw van het pensioen van onze ambtenaren. Tegelijkertijd ijveren we onvermoeibaar verder voor een aanvullende pensioenregeling voor ons contractueel overheidspersoneel.

In deze conferentie komt ook de harmonisatie van de verschillende statuten – werknemers, zelfstandigen en ambtenaren – aan bod. Zoals aangekondigd in het regeerakkoord. Ook hier zullen wij weigeren de fundamenten van ons statuut op te geven.

Ondertussen zijn of worden in onze eigen sectoren van de openbare diensten onderhandelingen opgestart over het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid en het aantrekkelijk maken van het beroep. Een grote uitdaging!

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten.

Reacties: jan.coolbrandt@acv-csc.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.