Het cijfer: 36%

In de maand december daalde het aantal thuiswerkers tot 36%. Dat is een schril contrast met de eerste lockdown, toen meer dan de helft van de werknemers thuis werkte.

Om de twee weken peilen onderzoekers van Universiteit Antwerpen naar de motivatie van de Vlaming om de maatregelen op te volgen. De resultaten van die enquête bundelen ze in de Grote Coronastudie.

Sinds het begin van de crisis in maart ligt het percentage werkenden dat soms of gewoonlijk van thuis uit werkt een stuk boven de 30 procent. In december, toen thuiswerk opnieuw verplicht was, ging het om 36 procent. Toch ligt dat percentage thuiswerkers nog onder het niveau van mei en juni, toen ongeveer de helft van de werknemers van thuis uit werkte.

In oktober gaf 35 procent van de thuiswerkers aan dat ze tijdens de coronacrisis voor het eerst aan thuiswerk deden. Dit percentage ligt hoger bij vrouwen (40%) dan bij mannen (30,4%). 42,3 procent van de thuiswerkers deed vroeger al aan thuiswerk maar doet dat tijdens de coronacrisis meer en bij 22,7 procent had de crisis geen invloed op de mate van thuiswerk, aldus cijfers van Statbel.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.