Het cijfer: 367 294

In december 2020 maakten 367 294 Belgen gebruik van de specifieke COVID-19-regeling rond tijdelijke werkloosheid. Dat cijfer ligt een pak hoger dan in december 2019 (toen er van corona nog geen sprake was), maar veel lager dan tijdens de eerste lockdown.

 

Aan het begin van de eerste lockdown ging ons land een eerste keer op slot. Makkelijker tijdelijke werkloosheid aanvragen was een van de maatregelen om de schade aan de economie te beperken en een golf van ontslagen te vermijden.

Werkgevers maakten massaal gebruik van dat systeem. In april 2020 registreerde de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) maar liefst 1.245.232 tijdelijk werklozen. Ter vergelijking: in een niet-coronajaar schommelt het gemiddelde rond de 90 000 aanvragen per maand. Daarna zag de RVA een continue daling van het aantal aangiften tot eind oktober. Een heropflakkering van het coronavirus en een tweede lockdown jaagden de cijfers in november weer de hoogte in. Niet-essentiële winkels en horecazaken gingen opnieuw verplicht dicht.

Bij de heropening van de winkels in december daalde het aantal aangiften licht. Die evolutie lijkt zich door te zetten in 2021 - al ontbreken de recentste cijfers nog. Voorlopig kunnen werkgevers nog tot 31 maart 2021 gebruik- maken van de procedure van tijdelijke werkloosheid.

Keerzijde van deze aanpak? De vereenvoudiging van de procedures maakte het ook makkelijker om fraude te plegen. Controles blijven dan ook noodzakelijk, maar de overheden hebben beperkte middelen. Op dit moment wordt bij 1,5% van alle gecontroleerde bedrijven een inbreuk vastgesteld.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.