De militant: David Moortgat is reservist bij Defensie

© Dries Luyten

“Mijn job als reservist bij Defensie is een echte meerwaarde voor de maatschappij, maar het statuut is hopeloos verouderd.”

 

Al sinds 2009 is David Moortgat reservist bij Defensie (Compagnie Operationele Reserve). Hij krijgt er trainingen en opleidingen en voert beveiligingsopdrachten uit - bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen als er buitenlands militair materieel verscheept wordt. Dat combineert hij met zijn dagelijkse job bij de brandweer. Beide jobs doet hij vol overgave. David: “Ik vind het bijzonder waardevol en een echte meerwaarde om reservist te zijn. Ik doe het dus heel graag en ik hoor hetzelfde van mijn collega’s.”

“Wat ik interessant vind, is dat je zoveel mensen leert kennen. Ze komen uit andere overheidsinstellingen en hebben verschillende sociale achtergronden. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen problemen op de werkvloer. Maar als je elkaar kent, begrijp je elkaar beter. Het wederzijds respect groeit. En niet alleen dat, we leren veel van elkaar.”

“Na de aanslagen in Brussel hebben we met een aantal reservist-brandweermannen een cursus opgesteld voor brandweermannen. We willen collega’s wapenen om hun werk veilig uit te oefenen bij terroristische aanslagen. Intussen hebben 16.000 brandweermannen de cursus gevolgd. We delen onze kennis. Dat is ook een van de redenen waarom ik me aangesloten heb bij ACV Openbare Diensten. Daarnaast helpt het me op de hoogte te zijn van wat er allemaal leeft op de werkvloer.”

De combinatie met zijn job bij de brandweer vindt David heel leerrijk, maar niet altijd optimaal geregeld. “Voor ambtenaren is het statuut om de twee te combineren hopeloos verouderd, het is nog gebaseerd op wetten uit de jaren 60. Als Defensie ons oproept om een veiligheidsopdracht uit te voeren, krijgen we daar dienstvrijstelling voor. In principe hoeven we dus geen verlof te nemen voor die dagen. Mijn werkgever doet daar gelukkig niet moeilijk over, maar ik hoor andere verhalen van collega-reservisten.”

“Als je ambtenaar bent, betaalt niet het leger maar je werkgever je loon uit. In mijn geval is dat dus de brandweer die me uitbetaalt, ook voor mijn gepresteerde uren bij Defensie. Vroeger was dat logisch, toen kwam alles uit één grote pot. Maar vandaag is de situatie helemaal anders. Sommige werknemers werken bijvoorbeeld voor een overheidsinstelling die deels geprivatiseerd is. Maar ze blijven hun statuut van ambtenaar behouden. Volgens de wet hebben ook zij dus recht op dienstvrij- stelling voor de opdrachten van Defensie. Toch dwingen de leidinggevenden hen soms om verlof te nemen. Ook bij andere overheidsinstellingen is dat soms het geval. Maar als je werkt tijdens je verlof, krijg je als ambtenaar geen extra verloning van Defensie.”

“Het systeem houdt ook geen rekening met een ploegenstelsel. Bij de brandweer werk ik 24 uur aan een stuk, daarna ben ik 72 uur vrij. Als ik een opdracht aanvaard tijdens die 72 uur, krijg ik daar geen extra verloning voor. Dan heb ik eigenlijk gratis gewerkt, tijdens mijn vrije tijd. Eigenlijk betaal ik er zelfs voor, want ik moet dan zelf instaan voor mijn verplaatsingskosten. Dat is natuurlijk niet correct. Als je een arbeidsongeval krijgt tijdens je opdracht, heb je alleen maar recht op een vergoeding en medische steun tijdens die opdracht. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurt als iemand van ons een ongeval krijgt met blijvende letsels als gevolg.”

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.