NT Magazine februari 2021

Download de pdf van NT Magazine februari 2021 (pdf)
6123 KB
Welkom Het gesprek Cultuurconnect ondersteunt Vlaamse gemeenten bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid. Voor algemeen directeur Bart Beuten mag er in die sector gerust een versnelling hoger geschakeld worden. Dossier vaccins Heel wat mensen hebben zich de voorbije weken ingezet zodat op 1 maart de vaccinatiecampagne voor de brede bevolking écht van start kan gaan. We onderzochten hoe dat allemaal in zijn werk gaat. De militant “Mijn job als reservist bij Defensie is een echte meerwaarde voor de maatschappij, maar het statuut is hopeloos verouderd.” Openbare zorg Welzijnszorg Kempen is een openbare welzijnsvereniging en een samenwerking van 27 OCMW’s, opgericht in 1982. Het was toen een pionier. Het groeide uit tot een grote organisatie van kwalitatieve gezinszorg, dag- en nachtopvang en aanvullende thuiszorg met een sterk netwerk. Het cijfer In december 2020 maakten 367 294 Belgen gebruik van de specifieke COVID-19-regeling rond tijdelijke werkloosheid. Dat cijfer ligt een pak hoger dan in december 2019 (toen er van corona nog geen sprake was), maar veel lager dan tijdens de eerste lockdown. 100 jaar ACV Openbare Diensten ACV Openbare Diensten viert dit jaar haar 100ste verjaardag. De klant Deze maand: Marianne en Diego zijn klant bij Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van de Woondienst regio Izegem. Op stap Elke maand trekken we door Vlaanderen, op zoek naar opvallende verhalen bij de openbare diensten. 1 jaar later Eén jaar na de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) in Gent. Tot slot Natuur. Punt.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.