Het cijfer: 28

28 april, Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Gezondheid en veiligheid op het werk. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar elke dag opnieuw moeten we ervoor vechten. 28 april is daarom uitgeroepen tot de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Ook ACV lanceert  traditiegetrouw een campagne op die dag.

Dit jaar vragen we aandacht voor psychosociale risico’s (PSR) op het werk. PSR zijn situaties die de werknemers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen.

Sinds 2014 heeft België een specifieke wetgeving rond PSR op het werk. Het ACV onderzocht of die wetgeving het psychosociaal welzijn van de werknemers 7 jaar later concreet heeft verbeterd. Dit zijn de eerste vaststellingen:

Het aantal langdurig zieken wegens burn-out is in drie jaar tijd verdrievoudigd.

  • Er is nauwelijks primaire preventie (bv. een duidelijke gedragscode) van PSR en onvoldoende secundaire (bv. een opleiding) en tertiaire preventie (bv. een optreden van een preventieadviseur in een PSR-situatie).
  • Het comité PB wordt te weinig geïnformeerd en betrokken.
  • De impact van telewerk wordt onvoldoende opgenomen in het PSR-preventiebeleid.

Het aantal gevallen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk neemt toe.

  • Sancties zijn zeldzaam.
  • Werknemers zijn heel wantrouwig over de neutraliteit en objectiviteit van de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Geen goed rapport dus. Een volledige bespreking van de evaluatie en de voorstellen voor een beter PSR-preventiebeleid maakt het ACV bekend op 28 april. Neem dan zeker een kijkje op deze website.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.