100 jaar ACV Openbare Diensten

ACV Openbare Diensten viert dit jaar haar 100ste verjaardag.

 

In ons archief bewaren we alle ledenbladen die ACV Openbare Diensten ooit heeft uitgegeven. Als je al die zorgvuldig inge­bonden oude nummers aanschouwt, word je vanzelf een beetje nederig. Want in die 100 jaar aan artikels zie je niet alleen onze syn­dicale levensloop, maar ook de geschiedenis van het land en zelfs van de wereld. Nee, de eerste editie na WOII had geen feestelijke cover. Soberheid kenmerkt de Nieuwe Tijd van 15 mei 1945 en slechts een kort bericht herinnert aan de bittere periode die net was afgelopen.

“Na een onderbreking van vijf jaar verschijnt ons vakblad opnieuw. Gedurende haast vier en half jaar was het een gedwongen stilzwijgen, omdat er tijdens de vijandelijke bezetting geen gelegenheid bestond vrij en ongehinderd ons syndikaal programma te propageeren. We hebben ons de vraag gesteld: is er geen aanleiding om onder een nieuwen titel te verschijnen? Kort na den vorigen wereldoorlog verscheen “De Nieuwe Tijd”. De NIEUWE tijd in verband met de sociale omwenteling, die de oorlog had teweeggebracht. Maar nog waren de wonden van 1914-1918 niet genezen of een nieuwe wereldoorlog brak los, geweldiger en veel dieper ingrijpend dan de vorige met een nasleep van politieke, sociale en economische vraagstukken van ontzaglijken omvang. Weer staan we op den drempel van een nieuwen tijd, waarin ook het christelijk syndikalisme een belangrijke taak zal te vervullen hebben (…)”

Die woorden uit een andere tijd liggen nu op mijn thuisbureau. Een plek waar ze niet horen, maar waar ze door de huidige omstandigheden een tijdelijk onderkomen hebben. Met de nodige eerbied sla ik voorzichtig de fragiele, vergeelde bladzijden om. Zouden onze toekomstige collega’s over nog eens 100 jaar even gefascineerd naar de magazines kijken die we iedere maand aan de archiefkast blijven toevoegen? Zou de corona­ editie van april 2020 opgemerkt worden? En wordt de inhoud dan ervaren als een fait­divers uit lang vervlogen tijden of beschreef dat nummer ook een cruciaal moment waarop een nieuwe tijd zich had ingezet?

af000575_1980

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.