Welkom

Onmisbaar openbaar

DE CORONACRISIS MAAKT DUIDELIJK dat een sterke overheid meer dan ooit nodig is. Een overheid die het heft in handen neemt. Heel wat overheidssectoren waren cruciaal in  het verloop van  de crisis en blijven dat ook erna: de zorgsector, het openbaar vervoer, de veiligheidsdiensten, het onderwijs, de vuilophaaldiensten …

Ook heel wat andere overheidsdiensten, die minder in de spotlights kwamen, hebben ervoor gezorgd dat onze economie bleef draaien, dat ons sociaal weefsel intact bleef. Diensten als de RVA, FOD Volksgezondheid, Kind en Gezin, inspectie en controlediensten en zo veel meer waren superbelangrijk voor ons werk en voor ons gezin.

Achter deze diensten stonden natuurlijk mannen en vrouwen van vlees en bloed. IT’ers, dossierbeheerders, technici, onderhoudspersoneel: een grote waaier aan professionals hielden de boel draaiend. We hebben deze werknemers niet zo vaak gehoord of gezien. Maar ze stonden er, dag in, dag uit.

De overheid en haar medewerkers mogen we niet vergeten. Te vaak gaat de politieke overheid snel over tot de orde van de dag. Als vakbond laten we dit niet gebeuren. Het kan niet dat beleidsmakers morgen opnieuw drastisch willen besparen op de overheid. Of een personeelsbeleid voeren dat haaks staat op onze verzuchtingen.

Wij pleiten voor een efficiënte en kwaliteitsvolle publieke dienst­verlening. Met een langetermijnvisie op de financiering ervan. Wij pleiten voor een competitief loon-­ en arbeidsvoorwaardenbeleid. En een personeelsbeleid die naam waardig. Onze mensen verdienen dit. Dubbel en dik!

Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten

Voor reacties kan je Jan bereiken via jan.coolbrandt@acv-csc.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.