"De commercialisering van openbare diensten is geen oplossing, bewijst de crisis"

23 juni, VN-dag voor Openbare Dienstverlening (Public Service Day).

 

Dinsdag 23 juni is het VN-dag voor Openbare Dienstverlening. Volgens algemeen secretaris van EPSU, de Europese koepel van vakbonden voor de openbare sector, Jan Willem Goudriaan, een dag om de bijdrage van de sector aan de gemeenschap te benadrukken. En een dag om de rol van de publieke diensten in de ontwikkeling van landen te onderstrepen.

Onze samenleving kan niet zonder goed functionerende openbare diensten met voldoende en geschoold personeel. Zij helpen om ieder van ons van onze mensenrechten te laten genieten. De pandemie maakt duidelijk hoezeer we met elkaar verbonden zijn. Dit jaar willen we de dag gebruiken om eer te betonen aan allen die zich hebben ingezet tijdens deze pandemie. Het personeel in de openbare diensten en zeker in de zorg heeft dat gedaan met gevaar voor eigen leven. De dag is ook een dag van actie en verzet. Het personeel verdient niet alleen applaus maar ook waardering en goede arbeidsvoorwaarden. We willen geen terugkeer naar de blinde bezuinigingspolitiek. Vakbonden hebben opnieuw aangetoond dat ze onmisbaar zijn om de rechten van werkenden en niet­-werkenden te verdedigen. Overal is onderhandeld over veiligheid, werktijden en vergoedingen.

De hele openbare sector heeft te lijden onder de pandemie. Veel werkgevers waren niet voorbereid. De impact op de zorg en woonzorg­centra zijn bekend. Het personeel heeft lange uren gedraaid in heel moeilijke omstandigheden en met te weinig beschermingsmiddelen. In de EU zijn honderden zorgverleners gestorven. Ook gevangenisbewaarders, brandweer, politie en velen in het openbaar vervoer, de afvalophaling en andere gemeentelijke diensten kregen te maken met het virus. Veel personeel heeft lange tijd telewerk gedaan en onder hoge druk hard gewerkt om voor elkaar te krijgen dat bedrijven steun konden ontvangen en mensen van tijdelijke werkloosheid gebruik konden maken. De problemen die er in veel sectoren waren rond gebrek aan middelen en personeel zijn door deze pandemie uitvergroot.

Het dagelijks applaus toont dat mensen belang hechten aan de publieke diensten. De crisis onderstreept dat de commercialisering van onze openbare diensten geen oplossing is voor de problemen waarvoor we staan. De publieke diensten spelen ook een cruciale rol om de omslag naar een groene en sociale economie mogelijk te maken. We hebben een sterke, transparante en democratische overheid nodig om te zorgen dat het belastinggeld goed gebruikt wordt en niet verdwijnt in de zakken van aandeelhouders en belastingontduikers.

Vakbonden moeten zich voorbereiden op een moeilijke strijd. Na de financiële crisis moesten we met zijn allen de banken redden. Toen volgden harde bezuinigingen. Dat kan zich herhalen. Maar dat is geen automatisme en we kunnen als bonden en andere middenveldorganisaties fundamentele veranderingen doordrukken. Rechtvaardige belastingen moeten daar een onderdeel van zijn. Investeren in de toekomst van een groene en sociale economie, met openbare diensten die zorgen dat mensen en onze planeet voorop staan en niet de winsten, kunnen van deze pandemie een echt keerpunt maken.

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.