De militant

Deze maand: "Uiteindelijk zijn wij ook maar mensen die besmet kunnen raken"

Robbrecht Smets
  • Functie: logistiek dispatcher in de Koninklijke School voor Onderofficieren Saffraanberg
  • Leeftijd: 41 jaar
  • Woonplaats: Nieuwerkerken

 

Tijdens de coronacrisis was het stil op Saffraanberg. Alle leerlingen en de meeste medewerkers werkten van de ene op de andere dag van thuis uit. Net als in andere scholen startten de opleidingen en de dagelijkse werkzaamheden midden mei voorzichtig weer op. De vakbonden werden er van nabij bij betrokken, vertelt Robbrecht Smets, ACV­-militant sinds 2016. “Een week voor de heropstart was er overleg tussen alle vakbondsmilitanten, het commando, de arbeidsgeneesheer en de verschillende betrokken diensten. De grote lijnen waren al uitgezet door het commando, maar als vakbond konden we onze mening geven en extra vragen stellen.”

Verruimde glijtijden

Voor de leerlingen zat het plan goed in elkaar, voor de paar honderd medewerkers van de kazerne zag Robbrecht nog ruimte voor verbetering. “Ik heb gevraagd om de glijtijden te verruimen want een betere spreiding vergroot de veiligheid op de werkvloer. Bovendien laat het de mensen toe om hun uren beter af te stemmen op hun privésituatie. Handig voor bijvoorbeeld de opvang van de kinderen die nog thuis waren.”

Het overleg met het commando en de kolonel zit goed, vindt Robbrecht. “Op mijn vragen krijg ik altijd een onderbouwd antwoord terug. Het is nooit van ‘Het is zo, en niet anders’ (lacht). Nog voor ik wist van het opstartoverleg, had ik de kolonel voorgesteld om een gids te verspreiden onder de medewerkers over veilig opnieuw aan de slag gaan. Er zijn ook elementen uit die gids overgenomen in ons opstartplan. Maar de kolonel wilde niet dat ik die gids onder het personeel zou verspreiden omdat er binnen Defensie specifieke zaken en functies bestaan die een andere aanpak vereisen om maximaal te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.”

Na het overleg met de bonden werd de presentatie over de heropstart aangepast en verspreid naar alle medewerkers en leerlingen. “In elk gebouw staat alles ook duidelijk geafficheerd. Volgende week is er voor de eerste keer terug een overlegcomité tussen commando en vakbonden. Die zal wellicht in het teken van de opstart staan. Dan kunnen we eventueel bijsturingen vragen.”

Geen uniforme aanpak

“Ook op mijn werkplek, de logistieke dispatch, zijn er richtlijnen ingevoerd. Collega’s van andere diensten mogen niet meer zomaar binnenspringen of elke deur gebruiken.” Die verminderde toegankelijkheid en telewerk beïnvloeden zijn beschikbaarheid als militant niet. “Mijn collega-­militant en ik zijn nog altijd bereikbaar via telefoon of e­-mail, of op afspraak. Gek genoeg kreeg ik tijdens de coronacrisis geen vragen van collega’s. Misschien omdat ze het thuis allemaal georganiseerd moesten krijgen?

Ik merkte wel dat er in onze Whatsapp-groep met ACV-­militanten bij Defensie meer vragen kwamen over de maatregelen en mogelijke opstartscenario’s. Het is handig om te zien hoe ze het elders aanpakken want een uniforme aanpak is niet altijd mogelijk bij Defensie, ook weer omdat elke job te specifiek is. En omdat elke korpsoverste vaak een eigen idee heeft. Maar na tussenkomst van vakbonden wordt dit eventueel bijgestuurd. Die houding van de korpsoversten is begrijpelijk. Iedereen wil zijn eenheid draaiende houden, voor de veiligheid van het land. Maar uiteindelijk zijn wij ook maar mensen die evengoed besmet kunnen raken.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.