Welkom

Eind december vierden we 75 jaar sociale zekerheid. Een belangrijke verjaardag?

Absoluut! Onze sociale zekerheid is ontegensprekelijk één van de grote verwezenlijkingen van de vakbond. Jammer genoeg was de politieke belangstelling voor deze verjaardag nogal flauw. Een teken aan de wand? Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen), dé academische autoriteit, is net zoals wij bezorgd over de toekomst van onze sociale zekerheid: de veroudering van de samenleving, de transitie van de economie en arbeidsmarkt door de digitalisering, de roep van sommigen om bepaalde delen van de sociale zekerheid te regionaliseren, de financiering van de sociale zekerheid … Ze vormen stuk voor stuk belangrijke uitdagingen.

In november 2020 organiseert ACV Openbare Diensten haar congres. Wat wordt het hoofdonderwerp?

Digitalisering. Ons vijfjaarlijks congres vormt een heel belangrijk en intensief inspraak- en besluitvormingsproces binnen onze vakbond. Tijdens het congres bepalen we samen met de militanten hoe we rond een bepaald thema gaan werken. De voorbereidingen zijn al volop bezig en de volgende maanden schakelen we nog enkele versnellingen hoger. We verzamelen ervaringen vanop de werkvloer, organiseren discussiemomenten en we zoeken samen met leden en afgevaardigden naar antwoorden en oplossingen rond digitalisering.

Meer specifiek onderzoeken we wat de impact is van de digitalisering op de overheid en op de dienstverlening. Wat ons natuurlijk vooral interesseert zijn de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden van de personeelsleden in de openbare sector.

Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten

Voor reacties kan je Jan bereiken via jan.coolbrandt@acv-csc.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.