Defensie strijdt om talent

©Shutterstock

Defensie kampt al jaren met een imagoprobleem. Nieuwe mensen aantrekken blijft moeilijk. ACV Defensie liet een imago-audit uitvoeren.

Defensie kampt al jaren met een imagoprobleem. Nieuwe mensen aantrekken blijft moeilijk en de huidige werknemers zwaaien eerder uit dan verwacht. De organisatie moet dringend werken aan het imago dat ze verdient. ACV Defensie liet een imago­-audit uitvoeren door Hogeschool Gent.

Als bedrijf maak je enkel een kans in de ‘war for talent’ met een aantrekkelijk en authentiek imago als werkgever. Alleen zo trek je nieuwe mensen aan en vermijd je veel personeelsverloop. HoGent doet onderzoek naar ‘employer branding’ bij bedrijven en voert imago-audits uit. Ook ACV Defensie vroeg zo’n audit aan.

Verschillende percepties

Dr. Griet Van Der Vurst van het HoGent onderzoeksteam: “Via een imago-audit brengen we in kaart hoe je overkomt als werkgever. We bekijken hoe het loon, de mate van autonomie of de competentie van de organisatie worden ervaren.” Drie groepen deelnemers vulden  de  enquête in over defensie: medewerkers, externen of mogelijke nieuwe  medewerkers,  en het management. “Wat bleek? Dat er veel verschillen zitten tussen deze groepen.

Het management koestert nog altijd het idee dat defensie een aantrekkelijke werkgever is. Externen hebben duidelijk hoge verwachtingen, maar die  liggen wel lager dan hoe het management het graag wil zien. Als we de verwachtingen van externen vergelijken met hoe interne medewerkers de realiteit ervaren, dan lijken deze niet te worden ingelost.”

Kernwaarden bepalen en uitdragen

Er is dus werk aan de winkel, aldus Van Der Vurst: “Je moet duidelijk maken waar je als organisatie voor staat, wat je kern- waarden zijn en waarom iemand voor jouw organisatie moet kiezen. Daar begint het probleem bij defensie: de imago-kenmerken waarop het (wil) inzetten, kan defensie niet altijd waarmaken. Terwijl de deelnemers in defensie wel een competente en krachtige organisatie zien met een internationale rol, bijvoorbeeld.”

“Om het imago opnieuw op de kaart te zetten, moet defensie bepalen wat het betekent om te werken voor defensie. Hoe onderscheidt het zich als werkgever? Zet in op je huidige werknemers: erken het aanwezige talent en maak van je medewerkers ambassadeurs van je organisatie. De kernwaarden helpen ook om de juiste kandidaten aan te trekken. Een duidelijke en consequente communicatie is erg belangrijk.”

Defensie heeft een paar jaar geleden haar kernwaarden vastgelegd en opgenomen in haar opleidingen. Het gaat onder meer over respect, inzet, moed, plichtsbesef, eergevoel, loyaliteit, onpartijdigheid en beroepsernst.

De remedie

Ondanks de problemen merkt defensie dat de interesse om voor het leger te werken opnieuw groeit. Maar er zijn nog te weinig kandidaten per vacature. Generaal-majoor Marc Thys, Transition Manager bij defensie: “Vooral technische functies krijgen we moeilijk ingevuld, net zoals dat voor de hele arbeidsmarkt geldt. We willen vooral de juiste mensen aanwerven. Er zullen altijd rekruten afhaken tijdens de opleiding, toch willen we dat tot een minimum beperken. Pijnlijker is de grote uitstroom van ervaren militairen. Door het personeelstekort hebben we geen marge meer om een plots vertrek op te vangen. Als er nu iemand weggaat uit het middenkader, wordt een echt gat geslagen. De enige remedie vandaag voor defensie is onze mensen een uitdagende job aanbieden in een gezonde en correcte werkomgeving, met aangepast materiaal en professionele training.”

Vechten voor onze veiligheid

Maar willen jongeren überhaupt nog wel bij defensie aan de slag? Thys: “Jongeren die voor defensie kiezen, kiezen – net zoals ik trouwens – voor een combinatie van avontuur en zinvol werk ten dienste van de maatschappij. De huidige generatie is niet beter of slechter dan de vorige, alleen is de context waarin ze opgroeien, complexer geworden. Het lijkt misschien alsof defensie minder ‘noodzakelijk’ is dan in het verleden, maar niets is minder waar. Wij blijven van levensbelang voor de veiligheid van onze maatschappij. Het vraagt wel een continue inspanning om dit belang uit te leggen. Maar wie hier achter staat, is trots om voor defensie te werken en draagt dit mee uit. Dat is wat we (opnieuw) willen bereiken bij onze huidige werknemers en nieuwe rekruten.”

Arbeidsvoorwaarden durven aanpassen

In Nederland deden ze deze oefening een aantal jaar terug. Jan Kropf, voorzitter ACOM (Bond van het defensiepersoneel in Nederland) vertelt hoe zij het imago wisten op te krikken. “Onze initiatieven leidden tot meer respect, waardering en perspectief bij het personeel. Zo voerden we een hoger basisloon in, hogere toelagen voor meerdaagse activiteiten en meer tijd vrijaf na een oefenperiode. Hierdoor is de balans tussen werk en privé veel verbeterd. Ook geven we nu meer vaste contracten.”

“Wij proberen eigenlijk zo veel mogelijk te luisteren naar de wensen van de mensen en hierin een balans te zoeken. Als we niet mee veranderen met de wereld om ons heen, zal defensie haar positie op de arbeidsmarkt nog meer verliezen. We móeten ons wel aanpassen. Je moet je arbeidsvoorwaarden durven moderniseren als je het profiel van een serieuze en goede werkgever wil krijgen en behouden.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.