Naar de automatische toekenning van alle sociale toelagen

Sinds de start van het Groeipakket worden de schoolbonus en -toelage automatisch toegekend. Zouden we dat niet beter met alle sociale toelages doen?

Vorig jaar werd - met de nodige media-aandacht - het nieuwe Groeipakket ingevoerd dat de kinderbijslag vervangt. Het grote voordeel? De automatische toekenning van de schoolbonus en de schooltoelage. Zouden we dat dan niet beter voor alle sociale toelages doen? Maarten Gerard van de studiedienst van ACV vindt van wel.

Wat is er precies veranderd met het Groeipakket?

MAARTEN “Een reeks van toeslagen is geïntegreerd in het Groeipakket. Die moest je vroeger zelf aanvragen, bij een andere instantie dan het kinderbijslagfonds. Ook de namen van de toeslagen zijn veranderd. De schoolpremie werd de schoolbonus en de studietoelage is nu de schooltoelage. Die worden jaarlijks automatisch toegekend.”

Die automatische toekenning is een positief verhaal?

“Absoluut. Als je mensen zelf een toelage laat aanvragen, dan valt er altijd een deel uit de boot. Het zijn meestal de zwakkere doelgroepen die nood hebben aan dat extra steuntje in de rug.Maar de ingewikkelde administratie, verspreid over verschillende instanties, legde de drempel hoog om een premie aan te vragen. Bovendien is er ook een belangrijk deel dat dénkt dat ze geen recht heeft op een toelage en ze dus niet aanvraagt. Die mensen krijgen die nu dus ook.”

Dus er wordt veel meer geld toegekend?

“Zeker! Ik heb geen precieze cijfers, maar het gaat over duizenden gezinnen die nu wel krijgen waar ze recht op hebben. Of daar voldoende middelen voor zijn uitgetrokken bij de Vlaamse overheid, moet nog blijken.”

Waarom zijn er eigenlijk verschillende kinderbijslagfondsen?

“Dat is historisch altijd zo geweest. Maar dat is niet per se negatief of nodeloos ingewikkeld. Die verschillende spelers zorgen er namelijk voor dat hun service op een hoog niveau zit. Met maar één speler zou je een monopolie krijgen, wat de dienstverlening meestal niet ten goede komt. Ze kunnen zich onderscheiden met de dienstverlening die ze aanbieden, maar verder moeten ze zich uiteraard aan de regelgeving houden.”

Dus de overheid moet dat niet per se zelf doen?

“Nee, theoretisch zou de overheid dit kunnen, maar een overgang zou alweer een enorme inspanning vragen en veel geld kosten, terwijl we nu al werken in budgetaire krapte en er aan uitdagingen geen gebrek is. Bovendien hebben de kinderbijslagfondsen een lange  staat van dienst en veel expertise opgebouwd. Dat zouden we als overheid niet per se zelf beter doen.”

Speelt er een privacy issue bij het automatisch toekennen van toelages?

“Uiteraard moet er omzichtig omgesprongen worden met die gegevens. Dat kun je ook gewoon verwachten van een overheid. Ook de uitbetalers werken binnen een strikt kader om met die gegevens om te gaan. Het gaat om gegevens die onze overheid al bezit en ook voor andere doeleinden gebruikt worden: inkomsten en gezinssituatie. Die worden in het specifieke geval van het Groeipakket aangevuld met gegevens over de aanwezigheid op school. Voldoende aanwezigheid is immers één van de voorwaarden voor de toekenning van de schooltoelage.”

Zouden meer toelages automatisch moeten worden toegekend?

“Absoluut. Elke sociale toelage moet automatisch worden toegekend, het gaat om het toekennen van rechten. Daar pleit ACV ook voor. Die toelages gaan vooral naar mensen uit zwakkere doelgroepen die het echt nodig hebben. De drempels om alles zelf te regelen, zijn vaak te hoog. Let wel, ik spreek hier enkel over sociale toelagen. Dat je andere premies en subsidies zelf moet aanvragen, dat is een heel ander verhaal.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.